Звіт з фінансово-аналітичної практики в Харківському обласному центрі зайнятості, страница 8

Якщо подивитись на табл. 1, то можно сказати, що Обласний центр зайнятості сумлінно виконують програму зайнятості населення. Населення все більш довіряють державі, у 2003 році 150113 осіб скористалися послугами служби зайнятості,вже у 2004 році цей показник становив 156637 осіб. Збільшується показник працевлаштованості – у 2004 році він збільшився на 7 % і становив 89137 осіб, тобто з кожним роком збільшується рівень працевлаштування незайнятого населення, що головною метою програми служби зайнятості.

Таблиця 1

Порівняльні дані по основних напрямках діяльності Харківської обласної служби зайнятості 2003 – 2004 років

Показники

2003 р.

2004 р.

Темп

росту,

%

Скористалися послугами служби зайнятості з числа незайнятого населення, осіб

150113

156637

104,3

З них охоплено активними заходами сприяння зайнятості, всього,  осіб

76410

89137

116,7

в тому числі:

Працевлаштовано,  осіб

47109

55561

117,9

Рівень працевлаштування незайнятого населення,  %

31,4

35,5

х

з них:

на робочі місця, створені за рахунок дотацій роботодавцям,  осіб

2902

3666

126,3

одержали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності,  осіб

3432

3546

103,3

Проходили професійне навчання, осіб

8531

9551

112,0

Питома вага охоплених профнавчанням, %

5,7

6,1

х

Брали участь в громадських роботах,  осіб

20770

24025

115,7

Питома вага охоплених громадськими роботами, %

13,8

15,3

х

Потреба підприємств в працівниках, заявлена службі зайнятості станом на 1.01.2005 р.,   осіб

9882

11243

113,8

Навантаження незайнятих громадян на 1 вільне робоче місце,  осіб

5

5

х

Також, завдяки службі зайнятості збільшується рівень професійних майбутних працівників, у 2003 р. професійно обучених осіб складало 8531 осіб, у 2004 р. 9551 осіб (на 12%), що зумовлює попит підприємств в працівниках, у 2004 р.цей показник виріс на 14% і становив 11243 осіб порівняно з 2003 роком ( 9882 осіб)  (табл.2).

Таблиця 2.

Пропозиція робочої сили  та попит на неї на зареєстрованому ринку праці Харківської області

на
01.01.03

%
до
01.01.02

2004 рік

Потреба підприємств,
установ та організацій у працівниках, тис. роб. місць

10,1

114,8

11,24

у % до відповідного періоду
минулого року

110,4

Навантаження на 1 вільне
робоче місце, чол.

5

100

5

у % до відповідного періоду
минулого року

100Головними ж напрямками розв’язання проблем зайнятості населення у 2005 році будуть:

1. Участь у формуванні нормативно-правової бази у сфері зайнятості.

2. Професійно – освітня підготовка кадрів, підвищення якості робочої сили.

3. Збереження та  створення робочих місць, сприяння підприємництву та самостійній зайнятості населення.

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати  на ринку праці.

4.1. Сприяння зайнятості інвалідів.

4.2. Сприяння зайнятості молоді.

5. Забезпечення зайнятості найбільш вразливих верств населення: молоді, жінок, громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.