Звіт з фінансово-аналітичної практики в Харківському обласному центрі зайнятості

Страницы работы

Содержание работы

Харківський     національний     економічний     університет

Міністерство науки та освіти України

Кафедра фінансів

ЗВІТ

з фінансово – аналітичної практики

«Харківський обласний центр зайнятості»

   Виконала:                                                                          

Студентка  ІV курсу 2 групи

 фінансового факультета                                                 Ігнатьєва А. А.

Перевірив:                                                                           Орєхова К.В.

Харків 2005

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………4

1. Характеристика  Фонду загальнообов’язкового державного  соціального страхування України на випадок безробіття (підрозділи,відділи), його задач і функцій. Організаційна та управлінська структура Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття ....................................................................5

2. Характеристика, функції та задачі відділу доходів та фінансового забезпечення у Харківському обласному центрі зайнятості...............................................................................11

3.Аналіз системи соціального забезпечення Фонду загальнообов’язкового  соціального страхування України на випадок безробіття  за три  роки.

            3.1. Стан зайнятості населення та виконання обласної програми зайнятості населення на 2001-2004 рр. .................................................................................................15

3.2. Реєстрація платників. Аналіз надходжень коштів до Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття…….22

3.3. Аналіз проведених комплексних ревізій................................................................27

          3.4. Претензійно – позовна робота Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття................................................28

4. Аналіз доходів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  в розрізі джерел надходжень...................31

5. Аналіз виконання кошторисі видатків пов’язаних із реалізацією Закону України ”Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” по Харківській області в 2002-2004рр......................................................................................34

6. Аналіз сплати фінансових та штафних санкцій до ФЗОССВБ……………………36

Висновки………………………………………………………………………………...38

Список використаної літератури……………………………………………………….39

Додатки.

Додаток А. Положення відділу доходів та фінансового забезпечення Хаківського обласного центру зайнятості

Додаток Б. Інстукція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття т обліку їх надходження до ФЗОССВБ

Додаток В. Інформація про реєстрацію платників, надходження коштів до ФЗОССВБ та здійснення контролю за сплптою страхових внесків

Додаток Г. Інформація про проведену роботу з питань погашення недоїмки.

Додаток Д. Звіт про виконання кошторису видатків по бюджету ФЗОССВБ.

Додаток Є. Інформація про реєстрацію платників, дходи в розрізі джерел надходжень та здійснення контролю за сплатою страхових внесків

Додаток Ж. Видатки ФЗОССВБ для реалізації активної та пасивної політики на ринку праці по Харківській області за 1998 – 2005 рр.

Вступ

Робота державної служба зайнятості регламентуєсться Законами України «Про зайнятість населення». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та іншими нормативно – правовими документами.

Центр зайнятості сприяє розвитку економіки держави шляхом допомоги роботодавцям в оперативному комплектуванні робочих місць у вигляді забезпечення інформацією про шукаючих роботу ; здійснють підбір працівників на підставі професійної діагностики, методиками якої володіють спеціалісти центру зайнятості. Також організують професійну підготовку, підвищують кваліфікацію безробітних, яка необхідна підприємству.

До того ж, центр зайнятості сприяє працевлаштуванню безробітних, у тому числі на дотаційні місця; направляють на громадські роботи, які ж самі фінансують.

Центр зайнятості дає змогу розпочати власну справу безробітним у вигляді надання інформації про стан ринку, одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності безробітного. Надає всі види соціальних послуг населенню та роботодавцям, наприклад, надає матеріальну допомогу по безробіттю, допомогу в період навчання і інше.

Послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються безкоштовно.

Роботодавці для центру зайнятості є найважливішими партнерами у реалізації державної політики зайнятості населення, бо саме вони створюють нові робочі місця, допомагають державі забезпечувати соціальні гарантії для населення шляхом сплати страхових внесків, у тому числі до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Отже, співпраця роботодавців і служби зайнятості – один із пріоритетів державної політики зайнятості населення.

Похожие материалы

Информация о работе