Звіт з фінансово-аналітичної практики в Харківському обласному центрі зайнятості, страница 7

Чисельність працівників, які опанували нові професії, зросла у 2003 р. проти 2001 р. з 15,1 тис. чол. до 16,2 тис.чол., або на 7,0%. Їх питома вага у чисельності штатних працівників облікового складу збільшилась з 2,0% до 2,2%. Обсяги підвищення кваліфікації кадрів збільшились з 53,5 тис. чол. у 2001 р. до 59,2 тис. чол. у 2003 р., що становило, відповідно, 7,0% і 8,1% від чисельності штатних працівників облікового складу. Намітилась тенденція до скорочення періодичності підвищення кваліфікації.

Позитивно позначився на розв’язанні проблеми зайнятості населення розвиток малого бізнесу. За даними райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад, ця сфера економічної діяльності забезпечує роботою  353,1 тис. чол., або 26,0% від загальної чисельності зайнятих (у І півріччі  2003 р. –  325,0 тис. чол.). 

Відстежується стійка тенденція зростання попиту на робочу силу. Середньомісячна заявлена потреба в кадрах на 1.10.2004 року склала 13,2 тис. чол. Збільшення попиту на робочу силу обумовило стабілізацію навантаження на 1 вільне заявлене робоче місце на рівні 4 чол., в тому числі по м. Харкову - 1 чол.

Щороку збільшується чисельність населення, яке користувалось послугами державної служби зайнятості. Рівень охоплення ними незайнятого населення у працездатному віці за 9 місяців 2004 року становив 52,2%.

Проти січня-вересня 2003 року чисельність офіційно зареєстрованого незайнятого населення в цілому по області збільшилась  на 5,0% та склала 130,5 тис.чол, з яких 103,3 тис. осіб, або 79,2%, мали статус безробітних.

Із загального числа зареєстрованих у службі зайнятості  майже кожен другий раніш займав місце робітника, четвертий – посаду службовця, решту складали особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Основними складовими офіційного ринку праці були такі категорії населення, як вивільнені працівники (7,7%), звільнені з причин плинності кадрів (14,9%), незайняті з інших причин (52,9%) та особи, які не працювали з різних причин більше року (20,6%).

Зростання попиту на робочу силу поширило можливості служби зайнятості щодо надання допомоги незайнятим громадянам у працевлаштуванні. За 9 місяців 2004 року працевлаштовано 44,5 тис.чол.,  або на 23,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2003 року. Відповідно підвищився рівень працевлаштування як в цілому незайнятого населення (з 28,9% у 2003 році до 34,1% у поточному році), так і жінок та молоді. У поточному році зростання обсягів та рівня працевлаштування спостерігається в більшості регіонів області.

Вживались заходи щодо забезпечення тимчасової зайнятості населення області. На тимчасових сільськогосподарських роботах працювало                     28,7 тис.чол. з числа місцевого населення. Оплачувані громадські  та сезонні роботи було організовано, відповідно, для 21,8 тис.чол. та 5,6 тис.чол.

Підготовкою та перепідготовкою незайнятого населення, як важливим заходом підвищення конкурентоспроможності безробітних громадян на регіональному ринку праці, було охоплено 8,0тис. чол.,які за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття отримали нову професію, спеціальність або підвищили кваліфікацію. Це на 8,6 % більше ніж торік.

Позитивні зміни в економіці області обумовили зменшення за 2 роки чисельності безробітного населення у віці 15-70 років, визначеного за методологією МОП, на 18,5%. У 2003 р. вона склала 139,2 тис.чол., у 2004 р. очікується подальше її зменшення до 138 тис.чол.

Рівень економічного безробіття знизився з 11,8% у 2001 р до 9,6% у 2003 р., в тому числі серед працездатного населення - з 12,9% до 10,6%.

Склалась стійка тенденція до зниження рівня офіційно зареєстрованого безробіття. З 2002 р. його значення в цілому по області скоротилось з 3,32% до 2,94%.Протягом 2002-2004 років середня тривалість зареєстрованого безробіття скоротилась з 9,5 до 8,0 місяців.