Звіт з фінансово-аналітичної практики в Харківському обласному центрі зайнятості, страница 13

Якщо ж проаналізувати цю таблицю, то можна сказати, що більш всього боргів по форс – мажорним обставинам списується звісно по обласним районам. Це зумовлюється тим, що більшість роботодавців- платників страхових внесків – є особи, які занимаються сільським господарством, а в останні роки в нашій країні наблюдається нестійка погода, яка і спричинює форс – мажорні обставини. У самому ж місті Харкові розвинена промисловість, тому більш за все суд списує борг  в результаті ліквідації цієї установи.

4. Аналіз доходів Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  в розрізі джерел надходжень.

Основними доходами Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття є надходження кошт від сплати страхових внесків платників – роботодавців.

Графік 4.

Кількість платників, які сплачують страхові внески в розрізі видів економічної діяльності, 2002-2004 рр.

Як видно з графіку 4, то з 2002 р. скоротилися надходження від платників по усім видам економічної діяльності. Причинами скорочення цих надходжень є те, що з 2002 р. поступово збільшується частка банкрутів, збільшується заборгованість по виплаті заробітної плати, а також  збільшується частка платників, у яких відсутня фінансово-господарська діяльність (табл.9)

Таблиця 9

Причини несплати страхових внесків роботодавців

Назва причини

2002 рік

2003 рік

2004 рік

у зв'язку з відсутністю фінансово-господарської діяльності

6962

14350

18240

визнані банкрутами

160

230

377

у зв'язку з заборгованістю виплати заробітньої плати

2754

1908

3191

знаходяться у розшуку

1390

2030

1808

інші причини

654

366

135

Разом

11920

18884

23593

Також можна проаналізувати від чого надійшло коштів. У 2002 р. всього  Фонду надійшло 89823 грн, з них 24138,4 грн. надійшло від добувної та оброьної промисловості, 18788,1 грн. поступило від торгівлі та ресторанів, 16370 грн.- від державного управління, освіти та охорони здоров’я, 8715,2 грн – від будівництва, 7549,1 грн – фінансової діяльності, 4619,6 грн – сільського, рибного, лісового господарства та 4430,7 грн – колективних, громадських та особистих послуг. У 2003 р. всього  Фонду надійшло 101453,3 грн, з них 27829,1 грн. надійшло від добувної та оброьної промисловості, 11897,3 грн. поступило від торгівлі та ресторанів, 20176,4 грн.- від державного управління, освіти та охорони здоров’я, 14116,3 грн – від будівництва,  11007,8 грн – фінансової діяльності, 4871 грн – сільського, рибного, лісового господарства та 4530,5 грн – колективних, громадських та особистих послуг.

 У 2004 р. всього  Фонду надійшло 128761,5 грн, з них 35671,3 грн. надійшло від добувної та оброьної промисловості, 12649,8 грн. поступило від торгівлі та ресторанів, 28263,9 грн.- від державного управління, освіти та охорони здоров’я, 19490,1грн – від будівництва,  13416 грн – фінансової діяльності, 7064,3 грн – сільського, рибного, лісового господарства та 4241,3 грн – колективних, громадських та особистих послуг ( графік 5).

Графік 5

Всього надійшло коштів в розрізі видів економічної діяльності, грн.

Хоч і зростає кількість неплатників страхових внесків, але на графіку можна побачити поступове збільшення надходжень до Фонду за рахунок страхових внесків роботодавців від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників. Це зумовлюється збільшенням зареєстрованих платників, що вказує на ефективну роботу працівників ФЗОССВБ.

5. Аналіз виконання кошторисі видатків пов’язаних із реалізацією Закону України ”Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” по Харківській області в 2002-2004рр.