Звіт з фінансово-аналітичної практики в Харківському обласному центрі зайнятості, страница 15

Тепер розглянемо скільки сплачено з цих накладених санкцій (табл..10).

Таблиця 10

Плата фінансових та штрафних санкцій. тис.грн.

Сплачено фінансових та штрафних санкцій, тис.грн.

2002

2003

2004

Всього

112,1

244,1

182,3

донараховано сум страхових внесків

27,1

156,4

22,3

штрафи за приховування страхових внесків

0

3,7

1,7

пеня за несвоєчасну сплату страхових внесків

45,6

65,3

94,9

штрафи за порушення строку реєстрації платників стстрахових внесків

0,5

0

0,4

адміністративні штрафи

0

18,7

63

 У 2002 р.спостеригається 17.4 % сплати фінансових та штрафних санкцій до накладених, 2003 р. – 13 %, 2004 р. - 16 %. Це свідчить про негативні тенденції у сплатах страхових внесків, бо з кожним роком збільшується розмір фінансових  та штрафних санкцій до роботодавців і зменшується розмір сплачених цих санкцій, що може впливати на зменшення об’єму наданих послуг незайнятому населенню.

Висновки

В межах сучасної державної стратегії та політики в Україні Державна служба зайнятості та її підрозділи , як соціальний інститут, виконує важливу роль посередника між робочою силою на ринку праці та роботодавцями, а також здійснює соціальний захист населення на випадок безробіття. Виконання державною службою зайнятості відведеної їй значної ролі багато в чому залежить від організації її підрозділами, від стимулювання працівників на досягнення високих результатів на основі, зокрема, оцінки ефективності діяльності центрів зайнятості на різних рівнях.

Стратегічною ї ролі багато в чому залежить від організації її підрозділами, від стимулювання працівників на досягнення високих результатів на основі, зокрема, оцінки ефективності діяльності центрів зайнятості на різних рівнях.

Стратегічною метою системи регулювання зайнятості населення  в будь- якій країни з соціально орієнтованою економікою є досягнення повної, продуктивної та вільно обраної зайнятості, тому що саме вона надає можливість кожному громадянину своєю працею забезпечити собі та своїй сім’ї пристойне існування; сприяє зростанню ефективності суспільного виробництва; створює умови для розвитку особистості працівників. Повна , продуктивна та вільно обрана зайнятість є кінцевим результатом, до якого прагне вся система регулювання зайнятості населення. Тому її проблеми, особливо технології досягнення, викликають не лише, теоретичній, але й особливо практичний інтерес.

Аналіз стану ринку праці та діяльності підрозділів Обласного центру зайнятості показали, що в останні 3 роки відбулись певні зрушення, що свідчать про прагнення держави поліпшити ситуацію на ринку праці.

Значно активізувалася робота щодо збільшення обсягів громадських робіт. Підвищення їх привабливості для населення. Розгортання активних програм сприяння зайнятості населення у вісх регіонах забезпечує закріплення тенденцій щодо зниження рівня зареєстрованого безробіття.

Крім того, у числі пріоритетних напрямків роботи служби зайнятості у 2002 та наступних роках є діяльність щодо зменшення обсягів родинного безробіття, що стало внаслідок розгортання активних форм з цією групою населення.

Список використаної літератури

1.Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”

2. Закон України „Про зайнятість населення”

3. Занятость и рынок труда: новые реалии, национальные приоритеты, перспективы. - .:Наука, 1998. – 254с.

4. Конвенція №168,1988 р. „Про сприяння зайнятості і захисту від безробіття”

5.Кравченко І. С. Трудозберігаюча функція зайнятості : Монографія. – К.:Ін.Юре, 1998. – 360с.

6. Трудовий потенціал і зайнятість : теоретичні основи та регіональні особливості\Під загальною редакцією М. І. Долішного, С. М. Злупка. – Львів:Інститут регіональних досліджень, 2000. – 421 с.