Аналіз і оцінка виробничо-ресурсних можливостей ВАТ "ТУРБОАТОМ", страница 7

Для порівняння у 1990 р. частка жінок складала у загальній чисельності 43%, а серед робітників – 35%, серед службовців – 52,2%, тобто відбулося збільшення питомої ваги жінок і зменшення питомої ваги чоловіків, що зв'язано з ростом напруги на ринку робочої сили.

Дані по використанню фонду оплати праці наведені у табл. 2.5.

Відповідно до колективного договору ВАТ "ТУРБОАТОМ" здійснює поетапні заходи щодо удосконалюванню організації заробітної плати і підвищенню її рівня. З 1 березня 2003 року як другий етап підвищення зарплати за рахунок збільшення розмірів премії за основні результати  господарської діяльності введені нові умови преміювання для робітників-почасовиків  і службовців цехів 53, 60, 72, 73, 69, 81, СКБ "ТА", Огмет, Огмех, ЦЗЛ, ОПЭ, ПДУ, Осітп, ОТК.

Таблиця 2.5

Аналіз фонду оплати праці

Найменування показників

2002 рік тис. грн.

2003 рік тис. грн.

Відхилення (+/-)

Темп зросту, %

Фонд оплати праці

23076,70

24358,30

1281,6

1,06

Фонд основної зарплати

9755,40

9813,80

58,4

1,01

Фонд додаткової зарплати

11618,20

12908,00

1289,8

1,11

Заохочення за виробничі результати

6525,50

7598,50

1073

1,16

Надбавки і доплати до тарифних ставок і окладів

802,3

837,7

35,4

1,04

Інші заохочення і компенсаційні виплати

1703,10

1636,50

-66,6

0,96

Преміювання за підсумками роботи за  рік

1018,0

1072,2

54,2

1,05

Преміювання за високі досягнення в праці

387,5

261,6

-125,9

0,68

Трудові і соціальні пільги

141,9

123,7

-18,2

0,87

Матеріальна допомога

4,3

69,1

64,8

16,07

Середньомісячна зарплата на одного працюючого наведена у табл.2.6.

Таблиця 2.6

Середньомісячна заробітна плата працівників

Категорія персоналу

2002 рік грн.

2003 рік грн.

Відхилення (+/-)

Темп зросту, %

    Весь персонал

318,7

357,7

39

1,12

ПВП

323,5

362,4

38,9

1,12

Робітники

 в тому числі:

321,9

366,7

44,8

1,14

    відрядники

498,7

569,5

70,8

1,14

    почасовики

230,8

262,3

31,5

1,14

   службовці

325,9

356,3

30,4

1,09

Невиробничий персонал

197,1

221,6

24,5

1,12

Фактичне використання основних засобів наведене у табл.2.7.

Таблиця 2.7

Аналіз використання засобів для матеріального заохочення працівників

Напрямки витрат

2003 рік (тис. грн)

Преміювання за виконання термінових робіт

67,7

Заохочення за високі досягнення в праці

261,6

Премії за виробничі результати

7598,0

Преміювання з фонду начальника

1754,2

Преміювання за підсумками оглядів, конкурсів, за почесні звання

56,3

Оплата чергових відпусток

109,6

Винагорода за підсумками року

1072,2

Інші виплати

35,4

Матеріальна допомога, трудові пільги

186,3

УСЬОГО:

11141,3

Виплати на матеріальне заохочення у поточному році склали 111,5 % від виплат минулого року.

Баланс робочого часу по підприємству приведений у табл. 2.8.