Аналіз і оцінка виробничо-ресурсних можливостей ВАТ "ТУРБОАТОМ", страница 12

Протягом усієї своєї діяльності підприємство, а також недавно створений відділ маркетингу, враховує споживчі переваги і, відповідно до цього, удосконалює свої вироби й устаткування. Маркетологи підприємства за допомогою системи Public relations, тобто зв'язків зі споживачами, одержують інформацію про побажання і переваги покупців своєї продукції.

Стимулювання збуту продукції підприємства відбувається за допомогою таких факторів, як реклама в засобах масової інформації (ЗМІ). Це газети, спеціалізовані журнали, періодичне проведення "днів відкритих дверей", тобто підприємство пропонує зацікавленим особам відвідати виробничі дільниці, що випускають продукцію, і в дійсності показати роботу комплексу свого устаткування. Підприємство застосовує також систему знижок від 10% до 20% для постійних споживачів, замовників устаткування і, крім цього, розстрочку платежів (кредитування постачань) постійним замовникам на термін до шести місяців.

В даний час, рухаючи на зустріч побажанням своїх споживачів, підприємство починає продаж устаткування для формування в кредит на термін від одного до двох років.

Важливим моментом у стимулюванні збуті продукції ВАТ "ТУРБОАТОМ" є гарантійне і сервісне обслуговування устаткування. Протягом 12 місяців підприємство здійснює гарантійне обслуговування устаткування, а сервісне обслуговування – протягом усього терміну експлуатації.

2.7.2. Аналіз ціноутворення

Одним з напрямків роботи відділу маркетингу ВАТ "ТУРБОАТОМ" є ціноутворення на товарних ринках. Ціни забезпечують підприємству запланований прибуток, конкурентноздатність продукції, попит на неї. Через установлені підприємством ціни реалізуються кінцеві комерційні цілі, визначаючи ефективність діяльності всіх ланок виробничо-збутової структури.

Цілеспрямована цінова політика ВАТ "ТУРБОАТОМ" полягає в тому, що підприємство встановлює на своє устаткування і вироби визначені ціни і так змінює їх, у залежності від ситуації на ранці, щоб забезпечити досягнення запланованих короткострокових і довгострокових цілей (оволодіння певною часткою ринку, одержання наміченого об'єму прибутку), а також для рішення оперативних задач, зв'язаних з реалізацією товарів.

ВАТ "ТУРБОАТОМ" здійснює більш гнучку цінову політику ніж його конкуренти. Підприємство швидше відреагувало на зменшення попиту на деякі види  продукції, одночасно піднявши ціну на устаткування, що користається попитом. Однак, підприємство поводиться в країнах імпортерах по-іншому – знижує ціни на свою продукцію, з огляду на ціни на устаткування підприємств-конкурентів і інфляційні процеси.

У 2003 році відбулося підвищення цін, як на внутрішньому ринку, так і на ринках країн-імпортерів. Отже, підприємство теж підвищило ціни. ВАТ "ТУРБОАТОМ" у даний момент практикує класичний спосіб розрахунку цін своєї продукції – метод "середні витрати + прибуток".

Нарешті, у країнах-імпортерах, підприємство реалізує свою продукцію в умовах досить високої конкуренції. І тут необхідно скористатися стратегією проникнення (або стратегією низьких цін), що підприємство і намагається робити.

2.7.3.  Аналіз каналів товароруху

Метою ВАТ "ТУРБОАТОМ", як і будь-якого іншого підприємства, - це виробництво конкурентноздатної продукції, вигідний її продаж і одержання прибутку. Вигідні продажі забезпечуються збутовою політикою організації або каналів товароруху. Призначення її – організація оптимальної збутової мережі для ефективних продажів виробленої продукції, складів проміжного збереження, пунктів технічного обслуговування і виставочних залів, визначення маршрутів товароруху, організація транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт, ефективної системи постачання.