Аналіз і оцінка виробничо-ресурсних можливостей ВАТ "ТУРБОАТОМ", страница 3

Обсяг виробництва товарної продукції за 2003 рік склав 225128,8 тис. грн. і збільшився проти рівня 2002 року на 22438,3 тис. грн. (табл. 2.1).

Темп росту товарної продукції за 2003 рік склав 111,07 % (у порівнянних цінах) до рівня 2002 року.

У загальному обсязі товарної продукції:

1)  обсяг виробництва парових турбін, роторів, модернізації парових турбін склав – 61312,3 тис. грн. або 27,2 % загального обсягу товарної продукції і збільшився проти рівня 2002 року на 39008,9 тис. грн. або на 72,5 %;

2)  обсяг виробництва гідравлічних турбін, їхня модернізація, виготовлення гідрозатворів склав – 113455,1 тис. грн. або 50,4 % від загального обсягу товарної продукції і зменшився на 25496,0 тис. грн. проти рівня 2002 року або на 18,3 % в основному за рахунок зменшення випуску гідравлічного устаткування на експорт;

3)  обсяг виробництва запасних частин для енергоустаткування склав – 42030,9 тис. грн. або  18,7 % загального обсягу товарної продукції і збільшився на 5477,4 тис. грн. або на 15,0 % проти рівня 2002 року ;

4)  обсяг виробництва товарів народного споживання склав – 293,6 тис. грн. і зменшився на 406,1 тис. грн. проти рівня 2002 року;

5)  обсяг виробництва іншої продукції склав – 8036,9 тис. грн. або 3,6 % від загального обсягу товарної продукції і збільшився проти рівня 2002 року на 3854,1 тис. грн.

Таблиця 2.1

Аналіз обсягу виробництва

Найменування показників

2002 р.

2003 р.

Відхилення (+/-)

Тепр зросту, %

Обсяг товарної продукції, всього:

у тому числі:

202690,5

225128,8

22438,3

111,07

Обсяг виробництва парових турбін, роторів, модернізації турбін

22303,4

61312,3

39008,9

274,90

Обсяг виробництва гідравлічних турбін и гідрозатворів

138951,1

113455,1

-25496,0

81,65

Обсяг виробництва запасних частин для енергоустаткування

36553,5

42030,9

5477,4

114,98

Обсяг виробництва іншої продукції

4182,8

8036,9

3854,1

192,14

Обсяг виробництва  Т Н П

699,7

293,6

-406,1

41,96

Обсяг виробництва експортної продукції, всього:

165021,0

164593,8

-427,2

99,74

у тому числі:

експорту країни С Н Д

33460,2

88363,9

54903,7

264,09

з них у Росії

29715,6

59255,6

29540,0

199,41

експорт у країни дальнього  зарубіжжя

131560,8

76229,9

-55330,9

57,94

Обсяг товарної продукції для України

37669,5

60535,0

22865,5

160,70

Обсяг виробництва енергетичного устаткування

197808,0

216798,3

18990,3

109,60

Обсяг виробництва енергетичного устаткування в загальному обсязі товарної продукції за 2003 рік склав – 216798,3 тис. грн. або 96,3 % і збільшився проти рівня 2002 року на 18990,3 тис. грн., у тому числі для нестатків України – 52991,9 тис. грн. або 23,5 % загального обсягу товарної продукції.

При цьому була виконана модернізація:

К-220-44-3 для АЕС "Пакш" (Угорщина);

К-220-44 для Нововоронезької АЕС № 9.

Виготовлено гідротурбіни: для Тері ГЕС (Індія) ст. № 1,  Київської ГЕС ст. № 10, Днепро-ГЕС, Каховської ГЕС, Еникендської ГЕС № 4 (Азербайджан).

Виготовлені 4 робочі колеса для Ларджи ГЕС (Індія); заставні частини для Гиссаракської ГЕС № 1,2 і Камської ГЕС № 6; фундаментні частини для Еникендської ГЕС; дисковий затвор і два кульових затвори  для Тері ГЕС; 4 кульових затвори для Голдисталь ГАЕС.