Аналіз і оцінка виробничо-ресурсних можливостей ВАТ "ТУРБОАТОМ", страница 6

Треба відзначити, що тенденція погіршення структури чисельності персоналу почала виявлятися з 1992 р. і була припинена у 1997 р., що було зв'язано як зі змінами у темпах росту обсягів виробництва продукції, так і з ужитими заходами по упорядкуванню чисельності у 1997 – 1998 р., спрямованими на відновлення й омолодження кадрів.

Найбільша кількість молодих фахівців було прийнято у 2003 році: СКБ "ТГМ" – 24 чол.; СКБ "ТА" – 18 чол.; ОГТ – 7 чол.; УЕіМ – 4 чол.; ЦЗЛ – 4 чол.; цех 72 – 6 чол.; цех 53 – 5 чол.

        Склад кадрів за віком прямо зв'язаний з їхнім стажем роботи.

Середній вік працівників по підприємству складає 46,3 роки.

За останні 3 роки середній вік по підприємству стабілізувався за рахунок прийому молодих фахівців і вивільнення працівників пенсійного віку.

Серед цехів до "вікових" можна віднести: цех 56 (49,3 років), цех 60 (48,5 років), цех 66 (48,4 років), цех 73 (48,8 років), цех 81(49,8 років), цех 84 (48,1 років).

Серед відділів досить високий середній вік у СКБ "ТА" (49 років), ОТНП (51,7 років), АСУ (48,9 років), Огсв (50,1 років), БПУ (67 років), ІО (50,3 років), ООТ (51,9 років), ХО (52,4 років), Дит.здр. (55,3 років), ОКІЕР (49,6 років).

По стажу роботи можна виділити три групи працівників:

1) с малим досвідом роботи (стаж роботи до 5 років) – 28,9% від загальної чисельності;

2) із середнім досвідом роботи (стаж роботи від 5 до 20 років) – 31,6% від загальної чисельності;

3) с великим досвідом роботи (стаж роботи понад 20 років) – 39,5% від загальної чисельності.

Для забезпечення наступності кадрів важливе дотримання рівномірності розподілу працівників по трьох групах у залежності від їхнього стажу роботи.

У деяких підрозділах у цьому плані спостерігаються диспропорції. Наприклад, у СКБ "ТА" частка працівників зі стажем роботи понад 20 років складає 61%, зі стажем від 5 до 20 років – 25,9%, а зі стажем роботи до 5 років тільки 12,1%.

Аналогічно у цеху 56 це співвідношення складає 50%, 31,1% і 18,9% відповідно.

У зв'язку з такими диспропорціями у майбутньому можуть виникнути проблеми забезпечення кадрами необхідної кваліфікації, зокрема це стосується проблеми верстатників.

Підтвердженням цьому служать також дані про розподіл кадрів по вікових групах наведені у табл. 2.4.

Чисельність працівників на 2003 рік пенсійного віку складає 1258 чол., пенсіонерів по пільгових списках і інвалідності 736 чол.

У найближчі п'ять років (за умови збереження пенсійного віку) варто очікувати збільшення числа пенсіонерів щорічно у середньому на 165 чол.

Таблиця 2.4

Аналіз складу кадрів за віком

Усього працівників

З загальної чисельності

Жінки

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

2002

2003

2002

2002

2003

2003

Чисельність штатних працівників, усього

6204

5727

2784

3420

3057

2670

у віці до 28 років

778

699

295

483

388

311

у віці  28-39 років

1132

932

609

523

401

531

у віці 40-49 років

1172

1576

854

866

765

811

у віці 50-54 років

950

973

464

495

509

464

у віці 55-59  років

482

593

209

273

336

257

у віці з вище 60  років

1133

954

353

780

658

296

За звітний період на підприємстві працює 2670 чол. жінок (46,6%) і 3057 чол. чоловіків (53,4%).

При цьому серед робітників питома вага жінок складає 40,2%, а серед службовців – 56,0%.