Аналіз і оцінка виробничо-ресурсних можливостей ВАТ "ТУРБОАТОМ", страница 11

Коефіцієнт маневреності на початок звітного періоду нижчий за норматив і складає 0,41, при нормативі 0,5, а на кінець поточного періоду – зменшився на 0,04 відсотка і склав 0,37. Це свідчить, що мобільність використання власних коштів слабка, це можна пояснити, з одного боку, дуже складним економічним станом, податковим пресом, а з другої – мабуть недостатньо приділяється увага руху фінансових потоків на підприємстві, так як на ньому відсутній відділ фінансового менеджера.

На початок звітного періоду коефіцієнт забезпечення власним капіталом складав 0,7, коли нормативне значення дорівнює 0,1 і повинен збільшуватися на кінець звітного періоду – склав 0,8 відсотка, тобто цей коефіцієнт збільшився на 0,1 відсоток. Це свідчить про те, що у підприємства є власні оборотні кошти, а також те, що є тенденція до зростання.

Показники ліквідності підприємства зведені у табл. 2.13.

Таблиця 2.13

Показники ліквідності

Показники

Нормативне значення

2002 рік

2003 рік

Коефіцієнт покриття

>1

3,97

5,1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

>1

2,743

4,24

Коефіцієнт незалежності ліквідності

>0,5

1,8

2,31

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>0

1,67

1,87

Коефіцієнт покриття на початок звітного періоду складає 3,9, а на кінець звітного періоду став 5,1 в динаміці він збільшився на 1,2.

За нормативом  коефіцієнт швидкої ліквідності повинен бути від 0,5 до 1 і збільшуватись. На початок звітного періоду він складав 2,7, а на кінець поточного року 4,4, в динаміці збільшився на 1,7, з цього можна зробити висновок, що підприємство має можливість швидко розрахуватись по своїм зобов’язанням.

За нормативом коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,2 та може зростати. На початок звітного періоду значення цього показника складало 1,7, а на кінець поточного періоду стало 1,9, тобто коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився, що свідчить, про те що у підприємства справи ідуть добре.

Зведемо розраховані коефіцієнти до таблиці 2.14.

Як можна побачити з таблиці коефіцієнти зросли порівняно з попереднім періодом.

Коефіцієнт обігу активів зменшився на 0,05 – це погано для підприємства.

Коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості зріс на 0,3. Якщо розглянути строк дебіторської заборгованості, то порівняно з попереднім роком вона зменшилася, але все ж складає більш ніж рік. Для підприємства це погано, тому що гроші йому не повертають, а підприємству необхідні активи. Але строк дебіторської заборгованості пов’язаний також з діяльністю підприємства.

Таблиця 2.14

Коефіцієнти ділової активності.

Показники

2003 р

2002 р

Відхилення

Коефіцієнт обігу активів

0,28

0,33

0,05

Коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості

0,6

0,9

-0,3

Коефіцієнт обігу кредиторської заборгованості

2,8

3,8

-1

Коефіцієнт обігу матеріальних запасів

1,1

2,8

-1,7

Коефіцієнт обігу основних засобів

0,4

0,9

-0,3

Коефіцієнт обігу власного капіталу

0,37

0,33

-0,04

Коефіцієнт обігу власного капіталу збільшився на 0,04 пункти, це говорить про те що підприємство капіталізує частку прибутку, що свідчить про наявність вільних грошей, та прагнення керівництва компанії зміцнити становище підприємства.

2.7. Аналіз маркетингової діяльності

2.7.1. Аналіз формування попиту і стимулювання збуту продукції

Головними факторами у формуванні попиту на продукцію підприємства є:

ціни на пропоновані вироби й устаткування;

споживчі переваги.

ВАТ "ТУРБОАТОМ" ціни на свою продукцію в 2003 році незначно підвищувало, тобто в підприємства існував попит на його продукцію і не було необхідності зменшувати ціни на неї, як це робили підприємства-конкуренти.