Аналіз і оцінка виробничо-ресурсних можливостей ВАТ "ТУРБОАТОМ", страница 2

Відповідно до цільової програми підприємство розширило номенклатуру виробів для нестатків паливно-енергетичного комплексу України, у тому числі:

1)  для Міненерго: турбіни малої потужності для ТЕС і ГЕС, газо- і водопідігрівачів низького тиску і мережної води для ГРЕС і ТЕС, фільтри водопідготовки, мікро- і міні ГЕС;

2)  а також для виробу промислових підприємств, виготовляються не в Україні, тягодут’єві машини різних типів, ротора ексгаустеров і ін. номенклатуру. Розроблено й освоєна технологія виробництва ряду заготівель лопаток парових турбін.

Розроблено технічну документацію на виробництво ряду регуляторів і МНУ для гідротурбінного устаткування, регенеративних і повітропідігрівників, фільтрів водопідготовки, турбокомпресорів і інших.

Проведено ряд науково-дослідних робіт для проектування і виготовлення ряду типів гідротурбін для малих ГЕС потужністю 90...400 Мвт, для знову споруджуваних і реконструюємих ТЕС України.

Розробляються довгострокові програми на 2001-2005 р.р. по інжинірингу і розвиткові турбобудування.

ВАТ "ТУРБОАТОМ" бере участь у реалізації Програми розвитку енергетичного потенціалу Харківського регіону. Закінчено виготовлення і пущена в експлуатацію турбіна Р-24 на Харківської ТЕЦ-3. Ведуться проектні роботи з турбіни ПТ-20 для ТЕЦ-3.

У ВАТ "ТУРБОАТОМ" розроблений інвестиційний проект "Технічне переозброєння ВАТ "ТУРБОАТОМ" для організації виробництва турбін малої потужності" розрахований на 8 років.

2.2. Аналіз техніки і технології

Склянка права 151.36.116 є однією з основних деталей турбіни ДО-310. У сукупності вони утворюють проточну частину турбіни, у якій відбувається перетворення теплової енергії робочого середовища (пари) у механічну роботу обертового ротора. Сукупність направляючих і робітників лопаток називають лопатковим апаратом турбіни.

По своїм конструктивним та технологічним даним відноситься до деталей типу фланців  і служить для розміщення двох манжет. З малюнка деталі  видно, що зовнішні поверхні зменшуються до кінця, що дозволяє застосовувати багато-продуктивне токарне обладнання. Деталь має вільний доступ ріжучого інструмента до кожній оброблюваній поверхні. Склянка права виготовляється з сірого чавуна С415 ГОСТ 1412-85.

Технологічні процеси виготовлення лопаток можуть бути розділені на сім стадій:

1) заготівельна;

2) підготовка основних технологічних баз;

3) обробка;

4) оздоблювальна;

5) контроль.

Кожна стадія складається з декількох технологічних операцій, кількість і зміст яких залежить від конструкції деталі.

Опишемо технологічний процес обробки заготівлі правої склянки.

Існуючий технологічний процес починається з операції 005 заготівельна. Далі деталь обробляють на токарно-гвинторізному верстаті 16К20. Потім – алмазно-розточна на спеціальному алмазно-розточному верстаті ОС-5243. На стадії 020  вертикально-свердлильним верстатом 2Н150 виконується вертикально-свердлильна операція. Далі виконується ще одна вертикально-свердлильна операція але вже на верстаті 2Н125. На операції 030 на спеціальному торцекруглошліфувальному верстаті 3Т161 здійснюється круглошліфувальна операція.

В кінці обробки деталі на слюсарному верстаті виконується зачищення, потім на машині мийній М-2А здійснюється промивання, та столі ВТК проводиться контроль.

 З метою зниження трудомісткості механічній обробки деталі операції 005 та 010 об'єднуємо. Цю операцію будемо виконувати на токарно-вертикальному  8-ми шпиндельному верстаті напівавтоматі 1К282.

2.3. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства

У 2003 році колектив ВАТ "ТУРБОАТОМ" виконав поставлені перед собою задачі: було забезпечене завантаження основних цехів у п'ятиденному щотижневому режимі, вчасно вироблялися розрахунки по податках і обов'язкових платежах у бюджет і позабюджетні фонди, за споживані енергоносії, регулярно, у встановлений термін, виплачувалася заробітна плата.