Завдання на підсумкову контрольну роботу з дисципліни "Маркетинг" (Варіанти № 1-25, що складаються з теоретичних і тестових питань)

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 1.

1.Суть, цілі та завдання маркетингу.

2. Назвіть, які фактори макросередовища з розряду демографічних, економічних, природних, технологічних, соціокультурних, політичних і міжнародних необхідно враховувати виробнику:

   а) спортивних велосипедів;

   б) колекційних ляльок;

   в) надувних човен;

   г) хлібобулочних виробів

   д) сірників.

У кожній групі факторів укажіть 5-7 найбільш важливих. Проранжируйте важливість факторів макросередовища для кожного з перерахованих виробників, порівняєте отримані результати, спробуйте пояснити, чому для кожного підприємства результати ранжирування можуть бути різними.

3. Тести.

1.  Попит на товар (послугу) як категорія маркетингу — це:

а) нестаток у конкретному виді продукції;

б) потреба в товарі (послузі);

в) потреба в товарі, що може бути оплачена споживачем;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

 2.  До якого виду дослідження ринку відноситься вивчення різних довідників і статистичної літератури?

а)  кабінетні дослідження;

б) польові дослідження;

в)  не відноситься до досліджень;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

3.   Які кабінетні методи дослідження ринку можуть використовуватися фахівцями з маркетингові?

а)   вибіркове спостереження;

б)  суцільне спостереження;

в)  телефонне опитування;

г)   проведення експериментального продажу товару;

д)  аналіз звітів попередніх досліджень.

Варіант 2.

 1.  Класифікація маркетингової діяльності.

2. Розробіть можливо більш повний перелік ознак сегментування споживачів, що доцільно враховувати для успішного бізнесу:

а)  пивоварному заводові;

б) виробникові домашнього взуття (типу домашніх тапочок);

в)  виробникові косметичних засобів по відходу за волосс;

г)  виробникові автомобільної косметики;

д) фабриці іграшок;

е)  фабриці по пошиттю верхнього одягу;

ж) комбінатові по виготовленню сухих сніданків;

з) виробникові холодильників.

Яка додаткова інформація для сегментування споживачів названих товарів вам може знадобитися?

3. Тести.

1.  Тип маркетингу, реалізований при негативному стані попиту:

а) підтримуючий;

б) конверсійний;

в) розвиваючий;

г)  усі відповіді вірні;

     д) правильної відповіді немає.

 2. Сукупність зведень про об'єкт, що переміщаються в стійкому напрямку, являє собою:

а) базу даних;

б) інформаційний потік;

в) маркетингову інформаційну систему;

г)  усі відповіді вірні;
      д ) правильної відповіді немає.

3. Традиційний аналіз документів являє собою:

а)  аналіз ланцюжка умовиводів, що відбивають суть матеріалу з конкретної точки зору;

б) аналіз змісту тексту за допомогою деяких значеннєвих ка­тегорій;

в)  аналіз відносини автора до описуваних подій;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 3.

1.  Сегментація ринку: критерії та оцінка.

2. Розглянете будь-яке добре знайоме вам підприємство — те, у якому ви працюєте або проходили практику. Визначите для обраного вами підприємства, які суб'єкти ринкової діяльності є для нього:

а)  постачальниками;

б)  маркетинговими посередниками;

в)  конкурентами;

г)  клієнтами;

д)  контактними аудиторіями.

У кожній категорії учасників мікросередовища обраного вами підприємства приведіть кілька прикладів. Опишіть характер відносин нашої фірми з різними організаціями. Чим ці відносини відрізняються? Обґрунтуйте приналежність кожної з названих фірм до відповіднійгрупі представників мікросередовища.

3. Тести.

1. Демаркетинг доцільно реалізовувати при:

а) відсутності попиту;

б) надмірному стані попиту;

в) негативному стані попиту;

г)  усі відповіді вірні;
     д)   правильної відповіді немає.

2. Метою функціонування маркетингової інформаційної системи є:

а)  створення плану маркетингу;

б) надання інформації для прийняття управлінських рішень;

в)  реалізація маркетингової концепції керування підприємства;

г)  усі відповіді вірні;

   д) правильної відповіді немає.

3. Кабінетний метод дослідження, заснований на обробці великого масиву інформації, називається:

а)  традиційним аналізом;

б) контент-анализом;

в) інформативно-цільовим аналізом;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 4.

1.  Планування асортименту продукції в комплексі маркетингу.

2. Розробіть варіанти позиціювання нових товарів, планованих до виводу на ринок товаровиробниками:

а)  жувальної гумки;

б) прального порошку;

в)  дитячого одягу;

г)  журналів для жінок (чоловіків);

д) прохолодних напоїв.

Які атрибути позиціювання вже використовуються існуючими товаровиробниками? Обґрунтуйте, чому запропоновані вами варіанти зможуть конкурувати з позицією існуючих на цих ринках фірм? Що необхідно почати товаровиробникові, щоб його позиціювання було переконливим для потенційних споживачів?

3. Тести.

1. Доброзичливе відношення споживачів до широко розповсюдженим і доступним за ціною товарам (послугам) — це підстава для реалізації маркетингової концепції:

а)  удосконалювання товару;

б) інтенсифікації комерційних зусиль (реклама);

в)  удосконалювання виробництва;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

 2.  Основні процеси, які необхідно організувати для функціонування маркетингової інформаційної системи:

а) збір, переробка, аналіз, передача і збереження інформації;

б) прийняття рішень по керуванню підприємством;

в) прийняття рішень по керуванню маркетингом;

г)  усі відповіді вірні;
    д) правильної відповіді немає.

Похожие материалы

Информация о работе