Завдання на підсумкову контрольну роботу з дисципліни "Маркетинг" (Варіанти № 1-25, що складаються з теоретичних і тестових питань), страница 7

3. Коефіцієнт надлишкової інформативності означає:

а)  у скількох разів перевищена кількість символів, необхідна для передачі повідомлення;

б) скільки разів у змісті тексту повторюються ті самими символом;

в) кількість комунікативних цілей автора;

Варіант 18.

1.  Планування маркетингу на підприємстві. Структура плану маркетингу.

2. Розкрийте зміст понять: товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням на прикладі:

а)  найбільш популярного, на ваш погляд, прохолодного напою;

б) телевізора кольорового зображення;

в)  роликових коників;

г)  дивана;

д) двухкамерного побутового холодильника;

е)  зубної пасти;

ж) рідкого мила.

3. Тести.

1. Товар як категорія маркетингу являє собою:

а) продукт або послугу, пропоновану для придбання і споживання;

б) усе, що використовується для задоволення потреб;

в) продукт або послугу, пропоновану для споживання;

г)  усі відповіді вірні;

      д) правильної відповіді немає.

   2. Для визначення функції однієї перемінної від однієї або декількох незалежних перемінних використовується:

а)   регресійний аналіз;

б)   варіаційний аналіз;

в)  факторний аналіз;

г)   усі відповіді вірні;

д)  правильної відповіді немає.

  3.  Підприємству необхідно оцінити у відсотках ту частину відвідувачів магазина, що зробили покупки. Який метод дослідження доцільно використовувати?

а)  спостереження;

б) опитування;

в)  експеримент;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 19.

1.  Оцінка якості товарів в рамках маркетингу. Стандартизація і сертифікація товарів в Україні.

2. Розробіть номенклатуру товарів, продаваних у магазинах з такою вивіскою:

а)  «Чай-кава»;

б)  «Парижанка»;

в)  «Чорний кіт»;

г)  «Товари для краси і здоров'я»;

д)  «П'ятачок».

Які асортиментні групи можуть бути запропоновані в кожнім магазині, якими характеристиками володіють запропоновані вами асортимент і номенклатура? Які принципи були використані вами при формуванні асортименту?

3. Тести.

1. Ремаркетинг зв'язаний:

       а) з негативним  попитом;

б) з попитом, що знижується

в) з ірраціональним попитом;

г)  з надмірним попитом;

д) з відсутністю попиту.

 2. Для визначення взаємного впливу між декількома незалежними факторами використовується:

а)   регресійний аналіз;

б)  варіаційний аналіз;

в)  факторний аналіз;

г)   усі відповіді вірні;

д)  правильної відповіді немає.

3.  Дослідження залежності між обсягом реклами і ціною товару може бути проведене за допомогою:

а)  спостереження;

б) експерименту;

в)  опитування;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 20.

1.  Роль маркетингу у вирішенні конкретних господарських завдань.

2. Розробіть мультіатрибутивну модель наступних товарів:

а) підручник по маркетингу;

б) настільна лампа;

в) прилад для канцелярських принадлежностей (органайзер);

г)  шкільний портфель.

Які «корисності», шукані споживачами, ви брали до уваги при виборі атрибутів товару? Проранжируйте запропоновані атрибути в порядку убування важливості. Чи існують у дійсності товари, що у точності відповідають розробленої вами мультіатрибутивної моделі? Якщо існують, то назвіть них.

3. Тести.

1. Контактною аудиторією для виробника є:

а)  постачальники;

б) конкуренти;

в) клієнтура;

    г) засобу масової інформації;
    д) правильної відповіді немає.

2. Яке з зазначених визначень відповідає маркетинговому розумінню ринку?

а)  ринок — це населення даного регіону;

б)  ринок — це сукупність споживачів з подібними потребами;

в) ринок — це частина споживачів, що цікавиться товарами ва­шої фірми;

г)  ринок — це споживачі, що мають фінансові можливості для придбання товару;

д) правильної відповіді немає.

3.Пілотажне дослідження проводиться з метою:

а)  збору інформації для цілей дослідження;

б) перевірки правильності складання знаряддя дослідження;

в)  зниження витрат на проведення дослідження;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 21.

1.  Використання елементів маркетингу у господарській практиці підприємств України.