Завдання на підсумкову контрольну роботу з дисципліни "Маркетинг" (Варіанти № 1-25, що складаються з теоретичних і тестових питань), страница 6

2. Впишіть у відповідні стовпці табл. 15.1. характеристики, що відбивають стан товарної одиниці:

1.  Монтаж.

2.  Упаковка.

3.  Основна вигода.

4.  Післяпродажне обслуговування.

5.  Марочна назва.

6.  Зовнішнє оформлення.

7.  Постачання і кредитування.

8.  Гарантія.

9.  Властивості.
10. Якість.

Таблиця 15.1. Характеристики товару

Товар за задумом

Товар в реальному виконанні

Товар з підкріпленням

3. Тести.

1. Ідея соціально-етичного маркетингу виражається:

   а)   створенням високоякісних товарів з особливими характеристиками;

б) врахуванням довгострокових інтересів суспільства;

в)  виробництвом товарів з мінімальними суспільно-необхідними витратами;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

  2.  Вивчення внутрішнього середовища фірми припускає:

а)  дослідження законодавчих обмежень її діяльності;

б)  дослідження її виробничо-збутової діяльності;

в) дослідження можливостей фірми на ринку;

г)  усі відповіді вірні;

     д)  правильної відповіді немає.

3. Вимога надійності використовуваних категорій контент-анализа означає, що повинні бути:

а)  відбиті всі елементи змісту тексту;

б) визначені чіткі правила віднесення елементів змісту до деяких категорій;

в) виявлені причини появи повідомлення;

Варіант 16.

1.  Організація маркетингу на підприємстві.

2. Для запропонованих товарів сформулюйте перелік товарних характеристик і проранжируйте їх з погляду значимості для споживача (у ролі споживача виступаєте ви самі):

а)  електрочайник;

б) наручний годинник;

в)  легковий автомобіль;

г)  кашпо для квіткового горщика;

д) настільна лампа;

е)  журнал мод;

ж) освітні послуги по англійській мові.

3. Тести.

1. Ринок, що відповідає положенню, коли пропозиція перевищує попит, — це:

а) ринок продавця;

б) ринок покупця;

в) положення ринкової рівноваги;

г)  точка кризової ситуації;

д) правильної відповіді немає.

   2.  Продуктом функціонування маркетингової інформаційної системи є:

а)  бази даних про стан маркетингового середовища підприємства і  звіти маркетингових досліджень;

б)  джерела первинної і вторинної інформації;

в)   банк методів і моделей;

г)   усі відповіді вірні;

д)  правильної відповіді немає.

3. Інформативно-цільовий аналіз дозволяє вирішити наступні задачі дослідження:

а) визначити програму комунікації, що закладена в тек­сті;

б) вимірити загальний обсяг уваги до проблеми;

в) створити статистично достовірну гіпотезу по досліджуваній проблемі;

г) усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 17.

1.  Управління маркетингом: стратегія і тактика.

2. Який етап життєвого циклу переживають у даний час перераховані нижче товари (послуги) (із прив'язкою до місця вашого проживання)? Відповіді оформите в табл. 1.17.

       Товари:

а)  роликова дошка («скейт-боард»);

б)  прохолодний напій «Кока-кола»;

в) приватні прогулянкові яхти;

г)  послуга по хімічному чищенню килимових покрить;

д) аудиокомпакт-диски;

е)  мінеральна вода «у розлив».

Етапи життєвого циклу

Виведення на ринок

Ріст

Зрілість

Спад

Найменування товару

3. Тести.

1. Які з зазначених видів діяльності не відносяться до маркетингу –мікс?

а) опитування споживачів;

б) рекламна кампанія;

в) визначення способу збуту товару;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

   2. Прогноз попиту за допомогою індикаторів будується:

а)   як продовження тимчасового ряду показника попиту;

б) на основі рівняння регресії показника попиту від декількох незалежних перемінних;

в)  на основі тимчасового ряду показника, що визначає попит;

г)   усі відповіді вірні;

д)  правильної відповіді немає.