Завдання на підсумкову контрольну роботу з дисципліни "Маркетинг" (Варіанти № 1-25, що складаються з теоретичних і тестових питань), страница 5

1.  Засоби реклами: критерії вибору, переваги та недоліки окремих засобів.

2. Дайте характеристики збутового і маркетингового підходів до діяльності організацій, керуючись списком можливих характеристик по сімох критеріях:

1)  основні акценти в діяльності;

2)  наукові дослідження;

3)  цінова політика;

4)  розробка нових товарів;

5)  виробничий процес;

6)  упаковка;

7)  організаційна структура керування.

Характеристики:

 1. Зниження витрат виробництва незалежно від потреб по­купців
 2. Врахування перспективних інтересів майбутніх споживачів.
 3. Удосконалення продукції, що випускається, без обліку  конкуренції.
 4. Аналіз ринку (покупців, конкурентів). Підвищення конкурен­тоспроможності продукції.
 5. Цінова політика на основі обліку витрат виробництва.
 6. Цінова політика з урахуванням дії конкурентів.
 7. У розробці товарів ведуча роль належить технологам.
 8. Аналіз потреб покупців і інших ринкових факторів.Ведуча роль у дизайнера.
 9. Виробничий процес твердий.
 10. Виробничий процес гнучкий.
 11. Упаковка як засіб збереження товару.
 12. Упаковка як засіб стимулювання збуту, інформування покупця, залучення уваги і збереження товару.
 13. В організаційній структурі відділ збуту перетворений у відділ маркетингу.
 14. В організаційній структурі передбачений розподіл маркитингових функцій по усіх відділах і службам, а також є відділ  маркетингу.

3. Тести.

1. Контактні аудиторії — це:

а)  суб'єкти, що можуть уплинути на здатність підприємства досягати поставлені цілей;

б) суб'єкти, що безпосередньо входять у контакт із  підприємством і поставляють йому товари;

в) суб'єкти, що безпосередньо контактують з підприємством, купуючи його товари;

г)  вірні відповіді б) і в);

д) правильної відповіді немає.

2. По видах використовуваних вимірників інформація може бути:

а)  якісної;

б) цифровий;

в) електронної;

г)  усі відповіді вірні;,

д) правильної відповіді немає.

3. Категорія контент-анализа — це:

а)  найбільш загальне ключове поняття, що дозволяє співвіднести складені події з метою аналізу;

б) сукупність деяких зведень про об'єкт дослідження;

в) основний комунікативний намір автора;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 14.

1.  Розробка бюджету та планування окремих компаній.

2.  Вкажіть, до яких із приведених стратегій маркетингу відносяться наступні визначення.

       Стратегії:

·  диверсифікованості;

·  розвитку ринку;

·  проникнення на ринок;

·  розробки товару.

Визначення:

1. Фірма прагне розширити збут наявних товарів на існуючих ринках за допомогою інтенсифікації руху товарів, поступального просування самих конкурентноздатних товарів.

2.  Фірма робить упор на нові моделі, поліпшення якості, розроблює нові або модифіковані товари для існуючих  ринків.

3.  Фірма випускає нові товари, орієнтовані на нові ринки. Мети розподілу, збуту і просування відрізняються від традиційних для фірми.

4.  Фірма прагне розширити свій ринок, виникають нові сегмен­ти на ринку; для добре відомої продукції виявляються нові області застосування.

3. Тести.

1.  Ринок покупця визначає ситуацію, коли на ринку відзначається:

а)  велика кількість споживачів;

б) перевищення пропозиції над попитом;
в) перевищення попиту над пропозиціями;

г)  усі відповіді вірні;

       д) правильної відповіді немає.

   2.    Банк моделей необхідний для:

а)  виконання статистичних розрахунків;

б) підтримки прийняття управлінських рішень;

в)  спрощення комунікацій;

г)  усі відповіді вірні;

      д) правильної відповіді немає.

   3. Вимога надійності категорій контент-анализа означає, що повинніо бути:

а) знайдені найбільш загальні визначення для угруповання фактів, викладених у тексті;

б) охоплені всі сторони досліджуваної проблеми;

в) проаналізовані всі елементи змісту документа;

         г)            усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 15.

1. Стратегія конкурентної боротьби: методичні підходи до оцінки конкуренто­спроможності товарів та фірм.