Завдання на підсумкову контрольну роботу з дисципліни "Маркетинг" (Варіанти № 1-25, що складаються з теоретичних і тестових питань), страница 9

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

   3. Характерною рисою спостереження як методу одержання маркетингово­ї інформації є:

а)  активна участь спостерігача в досліджуваному процесі;

б) використання природних умов для проведення досліджень

в)  пасивна реєстрація подій;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 24.

1.  Система міжнародної торгівлі: основні елементи. Організаційна структура зовнішньої торгівлі в Україні.

2. Виконайте сортування представлених витрат по двох категоріях -прямі витрати і непрямі витрати:

·  сировина і матеріали, що складають частину випускаємого виробу або його компонентів;

  • вартість оренди;

·  відрахування на соціальне страхування — суми соціального стра­хування (відрахування в пенсійний фонд, фонди соціального і ме­дичного страхування й ін.);

·      витрати матеріалів, використовуваних у виробничому процесі  (мастила і засоби для очищення, запасні частини й ін.);

·     обсяг заробітної плати основних виробничих робітників, ви­плачений за виготовлення даного виробу або його компонентів;

·     заробітна плата підсобних робітників, робітників по обслуговуванню  устаткування, комірників;

  • заробітна плата керівників і адміністративних працівників;

·      цехові витрати, розмір яких знаходиться в залежності від кількості випущених виробів (наприклад, вартість електроенергії  або інших послуг, необхідних для роботи);

  • страхові платежі;

·     транспортні витрати.

3. Тести.

1. Яке з зазначених дій не входить у маркетингову діяльніость?

а)  маркетингові дослідження;

б) формування рекламного бюджету;

в) вибір технології виробництва;

г)  усі входить;

        д)  правильної відповіді немає.

   2. Поняття ринкового вікна зв'язано:

а)  із сегментом, для якого товари фірми підходять більше  всього;

б) із сегментом, потреби якого не задовольняються існуючими товарами;

в) із сегментом, на якому сконцентрувалися існуючі виробники;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

   3.      По способу сприйняття об'єкта дослідження розрізняють спостереження:

а)  персональні;

б) відкриті;

в)  прямі;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 25.

1.  Стратегія виходу українських підприємств на зовнішній ринок: переваги та недоліки окремих підходів.  Організаційні форми міжнародного маркетингу в Україні.

2. Які з перерахованих формулювань питань припускають використання відкритої, а які — закритої форми. Згадаєте про переваги, недоліки, а також про підходящі ситуації використання тих або інших форм питань.

1.  Як ви вважаєте, чому купують дорогі квартири?

2.  Які фактори враховуються, на ваш погляд, покупцями при їхньому  придбанні?

3.   Чи думають покупці, що здобувають дорогі квартири, про престижу?

4.  Чому ви купуєте дорогу квартиру?

5.  Які фактори ви при цьому враховуєте?

6.  Чи важливий для вас престиж при покупці дорогої квартири?

3. Тести.

1.  Поняття макросередовища відбиває:

         а) сили, що впливають на діяльність підприємства безпосередньо;

б) сили, що не впливають на діяльність підприємства;

в) сили, що впливають на мікросередовище, у якій працює виробник;

г)  усі відповіді вірні;

        д) правильної відповіді немає.

2. У виробника є дві можливості на ринку. Можна вийти з новою продукцією на сегмент А з ємністю 240 млн шт. виробів, де представлені 3 ведучого виробника в галузі, і на сегмент Б, ємність якого 60 млн шт. виробів, де представлені 15 підприємств із загальною ринковою часткою на ринку близько 1%. Яку можливість варто використовувати виробникові, якщо інші умови рівні:

а)  сегмент А;

б) сегмент Б;

в)  обидва сегменти одночасно;

г)  шукати зовсім вільний сегмент;

д) правильної відповіді немає.

3. Спостереження, що використовує жорстко задану схему реєстрації подій, називається:

а)  персональним;

б) структурованим;

в)  схованим;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.