Завдання на підсумкову контрольну роботу з дисципліни "Маркетинг" (Варіанти № 1-25, що складаються з теоретичних і тестових питань), страница 8

2. Розробіть варіанти упаковки для наступних товарів (визначите форму упаковки, матеріал, з якого вона буде виконана, його фактуру і колір, функціональні пристосування для зручності користування товаром, зміст маркірування товару і її розташування на упакуванні):

а)  туалетна вода для молодих і упевнених у собі жінок;

б) ювелірні прикраси для чоловіків;

в)  шоколадне драже (монетки) для дітей (дорослих);

г)  дитячий конструктор;

д) набір ниток для вишивання.

Які характеристики упакування допомагають вирішувати поставлені перед нею задачі?

3. Тести.

1.Маркетингове середовище підприємства є:
         а) частиною його мікросередовища;

б) частиною його макросередовища;

в)  сукупністю мікро- і макросередовища;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

2.Побудова «дерева цілей» при стратегічному плануванні підпорядковується наступній закономірності:

а)  досягнення цілей нижчестоящого рівня сприяє досягненню цілей вищестоящого рівня;

б) досягнення цілей вищестоящого рівня сприяє досягненню цілей нижчестоящого рівня;

в) досягнення цілей нижчестоящого рівня не зв'язане з досягненням цілей вищестоящого рівня;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

   3. Як мету проведення спостереження не може бути заявлено:

а)  вивчення переваг споживачів у відношенні різних ма­рок товару;

б) вивчення процесу використання товару споживачем;

в)  вивчення відносини споживачів до іміджу торговельної марки;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 22.

1.  Маркетинг у сфері послуг та некомерційний маркетинг.

2. Розробіть комплекс сервісних послуг, пропонованих для підкріплення наступних товарів:

   а) прокат відеокасет;

   б) принтер;

    в) електронний прилад для виміру артеріального тиску;

     г) прогулянковий катер;

д) програмне забезпечення.

Яким потребам клієнтів відповідає та або інша запропонована вами сервісна послуга? Які форми виконання сервісу ви б рекомендували?

3. Тести.

1. Повна диверсифікація діяльності фірми — це:

    а) удосконалювання збуту вироблених фірмою товарів (послуг) на існуючих ринках;

б) розробка нових товарів (послуг) для існуючих ринків;

в)  організація збуту вироблених фірмою товарів (послуг) на  нових ринках;

г)  розробка нових товарів для нових ринків;

д) правильної відповіді немає.

  2.Різновиди того самого товару є:

а)  конкурентами-бажаннями;

б) товарно-родовими конкурентами;

в) товарно-видовими конкурентами;

г)  марками-конкурентами;
      д) правильної відповіді немає.

   3. Проведення тестування товару припускає:

а)  експеримент у лабораторних умовах;

б) експеримент у польових умовах;

в)  спостереження в лабораторних умовах;

г)  спостереження в польових умовах;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 23.

1.  Міжнародний маркетинг. Сутність середовища міжнародного маркетингу. Комплекс міжнародного маркетингу.

2. Які рішення щодо розподілу товарів ви можете запропонувати виробникові:

а)  папера для письма;

б) прохолодних напоїв;

в) поліграфічного устаткування;

г)  економічної літератури;

д) світлових вивісок.

Які довжина і широта запропонованих вами каналів збуту, яких посередників ви рекомендуєте залучати для розподілу вищезгаданих товарів? За якими критеріями ви здійснювали добір посередників?

3.Тести.

1. Чим відрізняється маркетинговий посередник в особі банку від подібної організації, але представника контактної аудиторії «фінансові кола»?

а)  посередник займається поточними операціями з доручення  підприємства;

б) «фінансові кола» дають кредит підприємству;

в) поняття «фінансові кола» відноситься до суб'єктів, які знаходяться в іншому регіоні;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

   2. Позиціювання товару — це:

а)  визначення основних споживчих властивостей товару і їхнє  порівняння з аналогічними властивостями товару-конкурента для  уточнення місця товару на ринку;

б)  аналіз усього комплексу ринкової політики підприємства в відношенні товару;

в) визначення потенційних споживачів товару;