Завдання на підсумкову контрольну роботу з дисципліни "Маркетинг" (Варіанти № 1-25, що складаються з теоретичних і тестових питань), страница 3

а) можливість визначити чіткі критерії для реєстрації характеристик;

 б) можливість представити вичерпний зміст тексту;

в)  достатня частота появи виділеного елемента змісту;

г)  усі відповіді вірні;

д)  правильної відповіді немає.

Варіант 8.

1.  Дослідження ринку: форми та методи. Маркетингове дослідження.

2. Згадайте який-небудь товар тривалого користування (наприклад, комп'ютер), що ви здобували самі. Постарайтеся відновити процес здійснення вибору, якому ви випливали, джерела інформації, до яких ви зверталися, і ваш підхід до рішення цієї проблеми.

Використовуйте при цьому наступні знання:

  • усвідомлювана безліч;
  • інформаційні витрати на перегляд, на сприйняття, на оцінку;
  • виправданість інформації;
  • від чого залежить потреба в додатковій інформації;
  • джерела інформації.

3. Тести.

1. Відповідно до маркетингової концепції, для ефективного функціонування в умовах ринкової економіки підприємство повинне прагнути до одержання максимального прибутку від своєї діяльності за рахунок:

а)  підтримки максимальних, що допускаються кон'юнктурою ринку, цін на товари (послуги);

б) максимального зниження витрат виробництва;

         в) найкращого задоволення попиту клієнтури на товари найбільш вигідним для підприємства образом;

         г) усі відповіді вірні;

         д) правильної відповіді немає.

2. Маркетингове спостереження, або розвідка, являє собою:
        а) джерело зовнішньої маркетингової інформації;

б) систему збору й обробки зовнішньої поточної інформації;

в)  метод збору маркетингової інформації — спостереження;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

3. Основним достоїнством контент-анализа є:

а)  можливість виділити основні ідеї змісту;

б) можливість зробити статистично достовірні висновки про задані параметри тексту;

в)  можливість оцінити адекватність інтерпретації змісту тексту;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 9.

1.  Планування розподілу товару: оптова та роздрібна торгівля.

2. Маркетинг вирішує стратегічні і тактичні задачі. Які з нижчеподаних задач є стратегічними, а які — тактичними:

  • активізація бізнесу;
  • формування принципів виходу на ринок (сегмент) з новим товаром;

·  кооперація з іноземною фірмою для виходу на ті ринки, де не вдавалося дотепер успішно працювати;

·  планування й організація руху товарів;

·  удосконалювання організаційної структури управління фірмою;

  • планування й організація реклами і стимулювання продажів відповідно до життєвого циклу кожного товару;
  • організація спільної з іноземним партнером фірми за кордоном.

3. Тести

1. Маркетингова концепція припускає, що планування комерційної діяльності починається:

а)  з розробки нових товарів і послуг;

       б) з аналізу даних про попит на товари (послуги);

в) із планування заходів щодо організації виробничої бази підприємства;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

2. Маркетингова інформація в залежності від стадії переробки може бути:

а)  зовнішньою;

б) внутрішньою;

 г)  усі відповіді вірні;
       д)  правильної відповіді немає.

3. Кількісними характеристиками тексту є:

а)  місце появи документа;

б)  кількість авторів документа;

в)  кількість рядків у документі;

г)  час появи документа;

д)  усі відповіді вірні.

Варіант 10.

1.  Методи прогнозування кон'юнктури ринку.

2. З нижчеперелічених характеристик виберіть, які відносяться до дослідження ринку, а які — до дослідження товару:

·  параметричні характеристики товару;

·  властивості товару;

·  якість товару;

·  діапазон застосування товару;

·  ціна товару й умови її застосування;

·  реакція на введення нового товару;

·  упаковка й етикетка;

·  рівень обслуговування (післяпродажний сервіс);

·  дослідження і прогнозування кон'юнктури;

·  сегментація;

·  гарантія й умови гарантії;

·  визначення місткості ринку;

·  торговельна марка;

·  вивчення профілю конкурента.