Завдання на підсумкову контрольну роботу з дисципліни "Маркетинг" (Варіанти № 1-25, що складаються з теоретичних і тестових питань), страница 4

3. Тести.

1. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль визначає мета маркетингової діяльності — збільшення продажів за рахунок:

а) використання інтенсивних технологій виробництва;

б) стимулювання збуту;

в) задоволення потреб споживачів;

г)  усі відповіді вірні;

    д) правильної відповіді немає.

   2. Система аналізу маркетингової інформації містить у собі:

       а) бази даних;

б) систему маркетингової інформації;

в) банк методів і моделей;

г)  усі відповіді вірні;

     д) правильної відповіді немає.

3. Модальність документа означає:

а)  оцінку відносини автора до переданого змісту;

б) ступінь переконаності і допущення автором переданого змісту;

в) рівень досягнення цілей комунікації;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

Варіант 11.

1. Організація інформаційної бази маркетингу: види та вимоги до інформації.

2. Заповните табл. 11.1. «Вибір ринкових стратегій», маючи у виді наступні рішення по розробці нового продукту:

1)  швидке нарощування ринкових операцій;

2)  одержання прибутку;

3)  швидкий відхід з ринку;

4) посилення діяльності на ринку;

5)  поступове згортання ринкових операцій;

6)  нарощування або швидке нарощування ринкових операцій;

7)  поступове згортання ринкових операцій або їхнє обережне
 продовження;

8)  посилення позицій або відхід з ринку;

9)  обережне продовження ринкових операцій або їх нарощування.

Таблиця 11.1. Вибір ринкових стратегій

Конкурентоздатність продукту

Перспективи розвитку продукту

Погані

Середні

Добрі

Слабка

Середня

Висока

3. Тести.

1.  Потреба — це:

а) кількість грошей, що споживач може використовувати для задоволення своїх нестатків;

б) нестаток, втілений у якусь конкретну форму;

в) товар, що здатний задовольнити нестаток споживача;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

2. В залежності від використовуваного каналу руху виділяють інформацію:

а)  зовнішню;

б) вихідну;

в) поточну;

г)  усі відповіді вірні;
      д) правильної відповіді немає.

3. Непряма форма представлення події означає:

а)  про подію розповідає деяка особа;

б) про подію розповідає його учасник;

в)  про подію приводять только факти;

г)  вірні відповіді а) і б);

д) правильної відповіді немає.

Варіант 12.

1.  Основні види реклами. Методичні підходи до оцінки ефективності реклами.

2. Заповните табл. 12.1., використовуючи наступні складові:

·  вік;

·  розмір сім’ї;

·  стиль життя;

·  ступінь потреби в продукті;

·  регіон;

·  щільність населення;

·  стать;

·  професія;

·  особисті якості;

·  чисельність населення;

·  рівень доходів;

·  клімат;

·  місто або сільська місцевість;

·  пошук вигод при покупці виробу.

Таблиця 12.1. Перемінні сегментування

Демографічні

Психографічні

Географічні

Відношення до виробу

3. Тести.

1. Комплекс маркетинга-микс містить у собі:

а) керування підприємством;

б) сукупність інструментів (товар, ціна, збут, просування);

в) вибір умов реалізації товару;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

   2. По ступені охоплення об'єкта інформація може бути:

     а) локальна;

б)  загальна;

в) допоміжна;

г)  усі відповіді вірні;

д) правильної відповіді немає.

3. Схована форма відносини автора до переданого змісту діагностується за допомогою:

а)  абсолютних оцінок, викладених автором у категоричній формі;

б) визначеної лексики;

в)  оцінки події з позиції моралі суспільства;

г)  вірні відповіді б) і в);

    д)    правильної відповіді немає.

Варіант 13.