Законодавчо-нормативні та теоретичні аспекти бухгалтерського обліку та аудиту виробничих запасів (Розділ дипломної роботи)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

визначає, що перевага цього методу полягає в тому, що більш висока собівартість проданої продукції в більшій мірі відповідає вартості поповнення запасів, необхідних для продовження функціонування підприємства.;

- оцінка запасів за методом ФІФО, яка базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у котрій вони надійшли на підприємство (відображені в бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво, оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. При цьому вартість лишку запасів на кінець звітного місяця визначається за собівартістю останніх за часом надходження запасів. Цей метод в умовах інфляції дозволяє зберегти рівень рентабельності продажу щодо товарообігу та рентабельність виробництва за умови, що ціна реалізації росте пропорційно зростанню ціни придбання. Такі взаємозв'язки можна забезпечити тільки в тому разі, якщо товари мають попит на ринку. З технічній точки зору він зручний при автоматизованій системі обліку як у торгівлі, так і у виробництві.

Вчена Хліпальська В. стверджує, що у період зростання цін метод ФІФО порівняно з методом ЛІФО приводить до отримання більшої величини звітного доходу [33, с 24];

- оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього відсотка торгівельної націнки товарів. Цей метод використовують підприємства, котрі мають значну та змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгівельної націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною вартістю реалізованих товарів та середнього відсотка торгівельної націнки (ділення суми лишку торгівельних націнок на початок звітного місяця та торгівельних націнок у продажній вартості отриманих у звітному місяці товарів на суму продажної вартості лишку товарів на початок звітного місяця та продажної вартості отриманих звітному місяці товарів);

- оцінка за нормативними витратами, яка полягає в застосуванні норм витрат на одиницю продукції, котрі встановлені підприємством, з обліком нормативних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей та діючих цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних витрат до фактичних норм витрат ціни повинні регулярно редагуватися в умовах ринкової економіки;

Правильна оцінка запасів при оприбуткуванні та вибір методу оцінки при вибутті мають велике значення, бо впливають не тільки на результати діяльності

за даними бухгалтерського обліку, але й на обсяги оподаткованого прибутку. Відповідно до Закону України „Про оподаткуванні прибутку підприємств

Похожие материалы

Информация о работе