Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Основи та фундаменти". Варіанти 1-3, страница 8

Б. Якщо внаслідок вивітрювання пошкоджено поверхню фундаменту, а наскрізних щілин немає, то його відкопують ділянками і після очищення від ґрунту його поверхню зволожують і на неї наносять цементний розчин, іноді по металевій сітці.

В. Якщо внаслідок вивітрювання пошкоджено поверхню фундаменту, і є наскрізні щілини, то його відкопують, поверхню фундаменту висушують і на неї наносять вапняно-піщаний розчин, іноді по металевій сітці.

Г. Жоден з перелічених не відповідає дійсності.

23. Які деформації фундаментів зумовлює пошкодження несучих конструкцій будівлі?

А. Усадка монолітного бетону фундаменту.

Б. Нерівномірні осідання фундаментів, крени, надмірні осідання фундаментів.

В. Рівномірні осідання фундаментів.

Г. Нерівномірні осідання фундаментів, крени усадка монолітного бетону фундаменту.

24. Реконструкція фундаментів необхідна при … .

А. збільшенні навантажень на основи та фундаменти.

Б. переплануванні приміщень шляхом переносу перегородок.

В. поточному ремонті будівлі (зміна покрівлі, опорядження зовнішніх стін).

Г. в усіх вище перелічених випадках.

25. Який з нижче приведених заходів з влаштування основ та фундаментів в «умовах залягання слабких ґрунтів» є більш надійним?

А. Ущільнення або закріплення слабкого ґрунту.

Б. Прорізання слабкого ґрунту палями.

В. Заміна слабкого ґрунту.

Г. Конструктивні міри.

26. До ґрунтів, здатних до набрякання відносяться:

А. Глини, які після зволоження мають властивість збільшувати свій об'єм.

Б. Скельні великоуламкові ґрунти які після зволоження мають властивість збільшувати свій об'єм.

В. Піски крупні які після зволоження мають властивість збільшувати свій об'єм.

Г. Піски середньої щільності які після зволоження мають властивість збільшувати свій об'єм.

27. Позначте правильне твердження про перелік заходів влаштування фундаментів при наявності в шарах основи заторфованих ґрунтів і торфів

1. Повне або часткове прорізання шару заторфованого ґрунту або торфу фундаментами з підвищеною глибиною закладання; повна або часткова заміна заторфованого ґрунту або торфу; ущільнення заторфованого ґрунту або торфу постійним завантаженням основи шаром насипного чи намитого ґрунту; пристосування надземних і підземних конструкцій до нерівномірного осідання.

2. Розширення площі підошви фундаментів; повна або часткова заміна заторфованого ґрунту або торфу; ущільнення заторфованого ґрунту або торфу постійним завантаженням основи шаром насипного чи намитого ґрунту; пристосування надземних і підземних конструкцій до нерівномірного осідання.

А. Тільки перше твердження          Б. Тільки друге твердження.

В. Обидва твердження правильні  В. Обидва твердження не правильні.

28. До мулів відносяться:

А. Пилувато-глинясті ґрунти, які утворилися на дні водоймищ і знаходяться в початковій стадії формування.

Б. Пилувато-глинясті ґрунти, які утворилися на дні водоймищ і знаходяться в кінцевій стадії формування.

В. Пилувато-глинясті ґрунти, які утворилися на дні водоймищ і знаходяться у середньої стадії формування.

Г. Піски, які утворилися на дні водоймищ.

29. Позначте матеріал у складі залізобетонної конструкції фундаментів, що має найбільшу вартість 1м3.

А. Арматура. Б. Пісок.        В. Щебінь.     Г. Цемент.

30. Позначте правильне визначення терміну «надійність» у будівництві.

1. Надійність – це властивість об’єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції у заданих режимах та умовах використання, технічного обслуговування, ремонту, зберігання й транспортування.

2. Надійність – це здатність будівельних конструкції працювати протягом певного часу без відмови.

А. Тільки перше визначення          Б. Тільки друге визначення.

В. Обидва визначення правильні   В. Обидва визначення не правильні.

Завданнях 31-33 мають на меті встановлення відповідності .

Відповідь позначте на перетині літер та цифр.

31.Визначити відповідність стадії розробки проекту і контролю влаштування фундаментів методам визначення несучої здатності.