Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Основи та фундаменти". Варіанти 1-3, страница 2

А.1,4   Б. 1,2  В. 3,4  Г. 2,4

12. Позначте правильні умови розрахунку фундаментів за І та ІІ граничним станом (за міцністю та деформаціями).

1.Розрахункове навантаження на фундамент N менш або дорівнює несучої здатності. Nu ґрунту (NNu).

2. Розрахункове навантаження на фундамент N більш несучої здатності. Nu ґрунту (N>Nu).

3. Осідання фундаменту S більш або дорівнює граничному значенню осідання Su (SSu)

4. Осідання фундаменту S менш або дорівнює граничного значення осідання Su (SSu)

А.1,2   Б. 1,3  В. 1,4  Г. 2,3

13. Позначте рисунок, що відображує процес влаштування кесону.

А.

Б.

В.

Г.

14. Перелічте більш повний склад видів силікатизації ґрунтів.

А. Однорозчинната дворозчинна силікатизація з використанням електроосмосу.

Б. Дворозчинна силікатизація та газова силікатизація.

А. Газова силікатизація.

Г. Однорозчинна, дворозчинна, газова силікатизація з використанням електроосмосу

15. Позначте схему закріплення лесового ґрунту термічним методом .

А.

Б.

В.

Г.

16. Позначте процес при бітумізації ґрунтів.

А. Процес нагнітання в ґрунт розчинів, які в своєму складі містять рідке скло.

Б. Процес нагнітання в ґрунт в’яжучої суміші, води та добавок у вигляді дрібного піску, кам'яного борошна, іноді бентонітової глини, а також хімічних речовин для прискорення або, навпаки, сповільнення тужавіння розчину.

В. Процес нагнітання в ґрунт карбамідної суміші з соляною або щавлевою кислотою.

Г. Процес нагнітання розплавленої суміші або емульсії.

17. Позначте графіки зміни в часі неврівноважених неперіодичних сил інерції при роботі машин з динамічними навантаженнями.

А.

Б.

В.

Г.

18. Що викликає вимушені коливання?

А. статичні навантаження. Б. періодичні імпульси.      В. постійні навантаження.  Г. Тривалі навантаження.

19. За якою ознакою машини поділено на дві групи: періодичної та неперіодичної дії?

А. за циклічністю використання.              Б. за характером динамічного впливу.

В. за характером статичного впливу.        Г. за всіма переліченими ознаками.

20. Які коливання називають вільними?

А. Вільними коливаннями називають такі коливання, які після зняття короткочасного динамічного навантаження будуть продовжуватися і після його усунення..

Б. Вільними коливаннями називають такі коливання, у яких відсутні динамічні навантаження, а зміна статичних навантажень є малоцикловою.

В. Вільними коливаннями називають такі коливання,що можуть бути описані за законом синуса чи косинуса.

Г. Вільними коливаннями є ті, закінчуються у момент зняття динамічного навантаження.

21. В яких випадках виникає необхідність закріплення основ та посилення фундаментів?

1. При погіршенні будівельних властивостей ґрунтів основи в наслідок зміни рівня ґрунтових вод, збільшення їх агресивності при забрудненні технічними відходами виробництва.

2. При збільшенні деформацій понад граничних значень при погіршенні властивостей ґрунтів, помилок при геологічних дослідженнях, проектування, будівництва та експлуатації.

3. При проведенні будівельних робіт нових будівель або споруд (розробка котлованів,траншей, забивка паль, занурення шпунту, прокладка комунікацій) поблизу від існуючої будівлі, якщо нове будівництво викликає додаткові нерівномірні осідання фундаментів,

4. При поточному ремонті будівлі (зміна покрівлі, опорядження зовнішніх стін).

5. При переплануванні приміщень шляхом переносу перегородок.

А. 1,2,3           Б. 2,3,4           В. 1,3,4           Г.3,4,5

22. Яки сполучення факторів зумовлюють пошкодження несучих конструкцій будівель?

А. Зміна виробничого обладнання при реконструкції будівлі.

Б. Нерівномірні осідання фундаментів, крени, надмірні осідання фундаментів.

В. Рівномірні осідання фундаментів.

Г. Переплануванні приміщень шляхом переносу перегородок.

23. Яке з тверджень є найбільш точним?