Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Основи та фундаменти". Варіанти 1-3, страница 13

А. Від фундаменту будь-якої будівлі і споруди напруги на ґрунт передаються рівномірно, не виділяються ділянки з концентрацією напруг і заниженими значеннями.

Б. Від фундаменту будь-якої будівлі і споруди напруги на ґрунт передаються нерівномірно, виділяються ділянки з концентрацією напруг і заниженими значеннями

В. Від фундаменту будь-якої будівлі і споруди напруги на ґрунт не передаються зовсім.

Г. Жодне з наведених тверджень не є вірним.

30. Яке з тверджень є вірним?

А. Чим менша жорсткість відсіків будівлі, виділених швами осідання, тим менша нерівномірність осідання.

Б. Чим більша жорсткість відсіків будівлі, виділених швами осідання, тим менша нерівномірність осідання.

В. Чим менша жорсткість відсіків будівлі, виділених швами осідання, тим більша рівномірність осідання.

Г. Чим більша жорсткість відсіків будівлі, виділених швами осідання, тим більша рівномірність осідання.

31. Установить відповідність між рисунками схем ущільнення грунту та назвами способів ущільнення.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

 1. Ущільнення важкими трамбівками

2. Пробитими свердловинами

3. Глибинним вібруванням

4. Вибухом

А.

Б.

В.

Г.

Д.

32.Визначити відповідність між поняттями та формулами.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

1. Умова розрахунку фундаментів під машини, під час роботи яких виникають коливання.

 2. Несучу здатність палі (висячої або стояка) з урахуванням динамічного впливу визначають за формулою.

3. Формула визначення вертикальної амплітуди коливань від центрального навантаження

4. Колова частота обертання машини.

А.

Б.

В.

Г.

Д.

33.Вірно підберіть назви до малюнків.

1. Пальовий фундамент із забивних призматичних висячих паль.

2. Фундамент у пробитій свердловині.

3. Фундамент на ґрунтовій подушці.

4. Стрічковий фундамент під стіну

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

 

А.

Б.

В.

Г.

Д.

 

Завданнях 34-35 мають на меті розв’язання задач .

34.Вирішити задачу. Відповідь округлити до цілих з запасом. Розділовий знак – крапка, одиниця вимірювання - шт.

Визначите необхідну кількість паль в кущі під ростверком колони одноповерхової промислової будівлі, якщо несуча здатність 1-ї палі по ґрунту Fd=800кН по розрахунковому методу (коефіцієнт надійності γk=1.4), а розрахункове вертикальне навантаження складає 5600кН.

Відповідь 3600/(800/1.4)= 7 шт

35.Розв’яжіть задачу: Відповідь округлити до сотих. Розділовий знак – крапка,одиниця вимірювання - м.

Визначите просідання лесового ґрунту від власної ваги при замочувані, якщо шар суглинку становить 5 метрів, питома вага ґрунту у замоклому стані γsb=18.5 кН/м3, відносна просадочность εsl=0.08 при тиску від власної ваги ґрунту у середині шару σzg=45кПа

Відповідь _5*0.08=__________0.4 м.