Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Основи та фундаменти". Варіанти 1-3

Страницы работы

Содержание работы

Сумський національний аграрний університет

Кафедра будівельних конструкцій

Дисципліна «Основи та фундаменти»

Екзаменаційна робота

для студентів 4 курсу, спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»

Варіант 1

У завданнях 1-30 позначте лише ОДНУ правильну відповідь

1. Що називається фундаментом?

А. Підземна частина споруди, яка сприймає навантаження від наземної частини та передає його основі.

Б. Підземна частина споруди, яка сприймає навантаження від наземної частини.

В. Підземна частина споруди, яка сприймає навантаження від бічного тиску ґрунту.

Г. Підземна частина споруди, яка сприймає усі існуючи навантаження у будівлі або споруди.

2. Що називають основою фундаментів?

А. Товщу ґрунтів, яка сприймає бічний тиск від фундаментів.

Б. Товщу ґрунтів, яка сприймає навантаження від фундаменту і розподіляє його в своєму обмеженому об'ємі.

В. Шари ґрунтів, що розташовані нижче товщі масиву ґрунту, що стискується.

Г. Товщу ґрунтів, яка сприймає навантаження від надземної частини будівлі або споруди.

3. Позначте правильне твердження.

1. Розрахунковий опір основи це величина нормального тиску на ґрунт, при якому розвиток зон зсувів у глибину нижче від підошви фундаменту допускається до 0,25b, де b – ширина підошви фундаменту.

2. Розрахунковий опір основи це величина нормального тиску на ґрунт, при якому розвиток зон зсувів нижче від підошви фундаменту не допускається при будь якому значені b, де b – ширина підошви фундаменту.

А. Тільки перше твердження          Б. Тільки друге твердження.          В. Обидва твердження правильніВ. Обидва твердження не правильні.

4. Позначте правильні твердження.

1.Умова розрахунку основи за деформаціями виконується, якщо S≤Su, де S – розрахункове значення деформації, яка характеризує спільну роботу основи і споруди; Su – гранично допустима деформація для споруди, котра розглядається.

2.Умова розрахунку основи за деформаціями не виконується, якщо S≤Su, де S – розрахункове значення деформації, яка характеризує спільну роботу основи і споруди; Su – гранично допустима деформація для споруди, котра розглядається.

3.Умова розрахунку основи за деформаціями не виконується, якщо S>Su, де S – розрахункове значення деформації, яка характеризує спільну роботу основи і споруди; Su – гранично допустима деформація для споруди, котра розглядається.

4. Умова розрахунку основи за деформаціями виконується при S>Su, де S – розрахункове значення деформації, яка характеризує спільну роботу основи і споруди; Su – гранично допустима деформація для споруди, котра розглядається.

А.1,2   Б.3,4   В. 1,4  Г. 1,3

5. Центрально-навантаженим фундаментом вважається такий, у якого вертикальна складова рівнодіючої всіх сил проходить крізь ?

А. центр ваги площі його підошви.                       Б. центр ваги фундаменту.

В. центр ваги верхнього зрізу фундаменту.         Г. центр ваги верхнього уступу фундаменту.

6. Позацентрово навантаженим фундаментом вважається такий, у якого вертикальна складова рівнодіючої всіх сил ?

А. має ексцентриситет е відносно центра ваги площі підошви більш 1/30 розміру сторони підошви фундаменту.

Б. має ексцентриситет е відносно центра ваги площі підошви менш 1/30 розміру сторони підошви фундаменту.

В. немає ексцентриситету відносно центра площі верхнього зрізу фундаменту.

Г. має ексцентриситет відносно центру ваги конструкції фундаменту.

7. Позначте ознаки гнучких фундаментів.

А. Фундамент, підошва якого виходить в плані за межі внутрішнього контуру жорсткості, що обмежується кутом розподілення тисків в матеріалі тіла фундаменту

Б. Фундамент, підошва якого не виходить в плані за межі внутрішнього контуру жорсткості, що обмежується кутом розподілення тисків в матеріалі тіла фундаменту.

В. Фундамент, уступи якого сприймають згинальні моменти.

Г. Фундамент, деформування якого не залежить від форми розподілу тиску під підошвою фундаменту.

8. Під які конструктивні рішення надземних несучих конструкцій влаштовують стрічкові фундаменти?

А. Під несучі та самонесучі стіни будівель та споруд.  Б. Під колони каркасних будівель.

В. Під стійки решітчастих веж.                                         Г. Під залізничні колії .

9. Позначте формулу визначення несучої здатності фундаменту, влаштованого без виймання ґрунту

А.  

Б. .

В.  

Г.

10. Позначте фундамент у пробитої свердловині


А.

Б.

В.

Г.

11. Позначте умови розрахунку фундаментів за ІІ граничним станом (за деформаціями).

1.Середній тиск P менш або дорівнює розрахунковому опору R ґрунту (PR).

2.Осідання фундаменту S менш або дорівнює граничному значенню Su осідання (SSu).

3.Розрахункове навантаження N менш або дорівнює граничному Nu значенню (NNu).

4. Осідання фундаменту S більш або дорівнює граничному Su значенню осідання (SSu)

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
12 Mb
Скачали:
0