Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Основи та фундаменти". Варіанти 1-3, страница 4

А. Тільки перше визначення          Б. Тільки друге визначення.

В. Обидва визначення правильні   В. Обидва визначення не правильні.

29. Яке з тверджень є більш повним та вірним?

1. Від фундаменту будь-якої будівлі напруги на ґрунт передаються рівномірно, не виділяються ділянки з концентрацією напруг і заниженими значеннями.

2. Від фундаменту будь-якої будівлі напруги на ґрунт передаються нерівномірно, виділяються ділянки з концентрацією напруг і заниженими значеннями

А. Тільки перше визначення          Б. Тільки друге визначення.

В. Обидва визначення правильні   В. Обидва визначення не правильні.

30. Яке з тверджень є вірним?

А. Чим більша жорсткість відсіків будівлі, виділених швами осідання, тим менша нерівномірність осідання.

Б. Чим менша жорсткість відсіків будівлі, виділених швами осідання, тим менша нерівномірність осідання.

В. Чим менша жорсткість відсіків будівлі, виділених швами осідання, тим більша рівномірність осідання.

Г. Чим більша жорсткість відсіків будівлі, виділених швами осідання, тим більша нерівномірність осідання.

Завданнях 31-33 мають на меті встановлення відповідності .

Відповідь позначте на перетині літер та цифр.

31. Установіть відповідність між таксометричними одиницями та групами ознак, за якими поділяють фундаменти та основи:

1. Клас.

2. Група.

3. Підгрупа.

4. Тип.

А. За особливостями застосованого обладнання для виготовлення фундаментів і основ.

Б. За елементами частин будівель і споруд.

В. За принципом формування фундаменту в природному ґрунті.

Г.За способом подачі матеріалу фундаментів та штучних основ у ґрунт.

Д. За конструктивними особливостями фундаментів та штучних основ.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

32. Установіть відповідність типів гідроізоляції з коротким описом.

1. Фарбувальна гідроізоляція.

2. Штукатурна гідроізоляція.

3. Обклеювальна гідроізоляція

4. Лита гідроізоляція.

А. Влаштовують заливанням гідроізоляційного матеріалу в проміжок між поверхнею та захисною стінкою. Таку ізоляцію застосовують тоді, коли в разі виникнення тріщин можливе витікання рідини з ємкості або для підземних приміщень І категорії сухості.

Б. Буває бітумною або бітумно-епоксидною. Це тонка оболонка, яку одержують після нанесення на поверхню гарячих мастик.

В. Цементо-піщана, асфальтова, цементно-бітумна. Використовується на поверхні жорстких споруд, які не піддаються вібрації після їх осідання. Таку гідроізоляцію доцільно армувати металічними сітками та склотканиною.

Г. Для неї застосовують склоруберойд, гідроізол, руберойд, поліетилен та інші рулонні матеріали, що мають біостійкі властивості. Таку ізоляцію влаштовують на 500 мм вище найбільшого рівня ґрунтової води.

Д. Влаштовують з попередньо оброблених способом просочування штучних матеріалів (цегли, плитки) або монтують будівельні конструкції, які раніше були оброблені просочувальними речовинами.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4