Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Основи та фундаменти". Варіанти 1-3, страница 5

33.Існує кілька ознак, за якими класифікують фундаменти, що влаштовують у відкритих виїмках. Установіть відповідність ознак та назви фундаментів.

1. За умовами виготовлення.

2. За умовами роботи.

3. За матеріалом.

4. За формою.

А. Стрічкові, окремі та перехресні фундаменти, суцільні залізобетонні плити.

Б. Монолітні фундаменти, які споруджують на будівельному майданчику, і збірні, які монтують з окремих елементів заводського виготовлення.

В. Фундаменти жорсткі, які працюють лише на  стиснення, і гнучкі, які працюють на вигин спільно з основою.

Г. Фундаменти з бутового мурування, бутобетоні, бетонні та залізобетонні.

Д.Пальовий фундамент..

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Завданнях 34-35 мають на меті розв’язання задач .

34. Вирішити задачу. Відповідь у форматі: «виконується», «не виконується».

Перевірити виконання умови  розрахунку за І групою граничних станів при розрахунку фундаментів на основі, що закріплена силікатом натрію за таких умов:

Розрахункове навантаження на фундамент з закріпленою основу становить N=1550кН. Несуча здатність фундаменту на закріпленому ґрунті Nu=1760кН.

Відповідь_______ виконується.

35. Розв’яжіть задачу. Відповідь округлити до сотих. Розділовий знак – крапка, одиниця вимірювання - м2.

Визначити площу підошви фундаменту під центральне навантажену колонну одноповерхової промислової будівлі в наступних умовах:

Розрахункове вертикальне навантаження на верхньому зрізі фундаменту N=2800кН. Глибина закладення фундаменту становить d=1.65м. Питома вага матеріалу фундаменту і ґрунту на його уступах прийняти 20кН/м3. Розрахунковий опір ґрунтів основи становить R=256КПа.

Відповідь 2800/(256-1.65*20)= 12.55м2.


Сумський національний аграрний університет

Кафедра будівельних конструкцій

Дисципліна «Основи та фундаменти»

Екзаменаційна робота

для студентів 4 курсу, спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»

Варіант 2

У завданнях 1-30 позначте лише ОДНУ правильну відповідь

1. Позначте правильне твердження.

А. Розрахунковий опір основи це величина нормального тиску на ґрунт, при якому розвиток зон зсувів у глибину нижче від підошви фундаменту допускається до 0,25b, де b – ширина підошви фундаменту.

Б. Розрахунковий опір основи це величина нормального тиску на ґрунт, при якому розвиток зон зсувів нижче від підошви фундаменту не допускається при будь якому значені b, де b – ширина підошви фундаменту.

А. Тільки перше твердження          Б. Тільки друге твердження.

В. Обидва твердження правильні  В. Обидва твердження не правильні.

2. Позначте правильні твердження.

1.Умова розрахунку основи за деформаціями виконується при S≤Su, де S – розрахункове значення деформації, яка характеризує спільну роботу основи і споруди; Su – гранично допустима деформація для споруди, котра розглядається.

2.Умова розрахунку основи за деформаціями не виконується при S≤Su, де S – розрахункове значення деформації, яка характеризує спільну роботу основи і споруди; Su – гранично допустима деформація для споруди, котра розглядається.

3.Умова розрахунку основи за деформаціями не виконується при S>Su, де S – розрахункове значення деформації, яка характеризує спільну роботу основи і споруди; Su – гранично допустима деформація для споруди, котра розглядається.

4. Умова розрахунку основи за деформаціями виконується при S>Su, де S – розрахункове значення деформації, яка характеризує спільну роботу основи і споруди; Su – гранично допустима деформація для споруди, котра розглядається.

А.1,2   Б.3,4   В. 1,4  Г. 1,3