Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Основи та фундаменти". Варіанти 1-3, страница 10

Тиск під підошвою позацентрове навантаженим фундаментом під колону одноповерхової промислової будівлі з залізобетонним каркасом характеризується максимальним значенням тиску Рмах=1200КПа з одного боку підошви і мінімальним тиском з під протилежного боку підошви Рмін=1150КПа. Розрахунковий опір ґрунтів основи R=1050КПа. Осідання фундаменту дорівнює 5см.

Відповідь 1050*1.2=1260> Рмах=1200_ виконується


Сумський національний аграрний університет

Кафедра будівельних конструкцій

Дисципліна «Основи та фундаменти»

Екзаменаційна робота

для студентів 4 курсу, спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»

Варіант 3

У завданнях 1-30 позначте лише ОДНУ правильну відповідь

Рівень 1

1. Позначте правильне твердження про групи фундаментів, які споруджуються з вийманням ґрунту

А. Група фундаментів і штучних основ вирізняється тим, що в період їх зведення вплив цього процесу на оточуючий ґрунт незначний. У період зведення всієї будови та наступної її експлуатації зона впливу формується тільки нижче від підошви фундаменту.

Б. Група фундаментів і штучних основ має спільну ознаку – формування у період їх виготовлення так званої зони впливу в оточуючому ґрунті. Ця зона при завантаженні конструкції працює з нею у взаємодії та визначає міцність і деформативність системи «основа – споруда».

А. Тільки перше твердження          Б. Тільки друге твердження.

В. Обидва твердження правильні  В. Обидва твердження не правильні.

2. Позначте фундаменти і штучні основи, при способі утворення яких передбачається циклічне скидання важкої трамбівки

1.


 


2.


3.


4.

А.1,3   Б. 1,2,4           В. 2,3  Г. 3,4

3. Позначте формулу визначення розрахункового опору ґрунту під підошвою фундаменту.

А.

Б.

В.

Д.

4. Позначте схему занурення палі вібромолотом?

А.

Б.

В.

Г.

5. Центрально-навантаженим фундаментом вважається такий, у якого… ?

А. горизонтальна складова рівнодіючої всіх сил проходить через центр ваги площі підошви.

Б. вертикальна складова рівнодіючої всіх сил не проходить через центр ваги фундаменту.

В. вертикальна та горизонтальна складова всіх сил не проходять через центр ваги фундаменту.

Г. вертикальна складова рівнодіючої всіх сил проходить через центр ваги площі підошви.

6. Позацентрово навантаженим фундаментом вважається такий, у якого… ?

А. рівнодіюча зовнішнього навантаження має ексцентриситет відносно центра ваги площі підошви.

Б. зовнішнє навантаження немає ексцентриситет відносно центра ваги площі підошви.

В. внутрішнє навантаження немає ексцентриситет відносно центра площі підошви.

Г. рівнодіюча зовнішнього навантаження має ексцентриситет відносно бічної поверхні фундаменту.

7. Позначте правильні ознаки фундаменту типу «стіна в ґрунті».

А. Конструкція підземної стіни, що влаштовується за допомогою механізованої розробки у зв'язному ґрунті вузьких вертикальних траншей з наступним заповненням їх бетонною сумішшю з утриманням стінок від обвалення глинистим розчином.

Б. Конструкція підземної стіни, що влаштовується за допомогою механізованої розробки у незв'язному ґрунті широких вертикальних траншей з наступним заповненням їх цементом з утриманням стінок від обвалення глинистим розчином.

В. Конструкція підземної стіни, що влаштовується за допомогою ручної розробки у зв'язному ґрунті вузьких вертикальних траншей з наступним заповненням їх піщаною сумішшю насухо з утриманням стінок від обвалення водним розчином.

Г. Частина стіни, що заглиблена вище підошви рослинного шару ґрунту.

8. Позначте збільшення ширини ґрунтової подушки на рівні підошви фундаменту згідно з правилами проектування за ширину фундаменту.

А. 2м.             Б. 1,5м.           В. 0.1м.                      Г. 0,6м.

9. Позначте рисунок, що відображує стан втрати стійкості ґрунту під підошвою фундаменту .