Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Основи та фундаменти". Варіанти 1-3, страница 11

А.

Б.

В.

Г.

10. Позначте формулу визначення несучої здатності призматичної забивної палі

А.

Б.  

В.  

Г

11. Який з нижче приведених заходів з влаштування основ та фундаментів в «умовах залягання слабких ґрунтів» є більш надійним?

А. Ущільнення або закріплення слабкого ґрунту.

Б. Прорізання слабкого ґрунту палями.

В. Заміна слабкого ґрунту.

Г. Конструктивні міри.

12. Позначте правильний перелік заходів для усунення шкідливого впливу просідання ґрунту І типу ґрунтових умов за просадочністю.

1. Зниження тиску під підошвою фундаментів до , використання фундаментів на ущільненому шарі ґрунту (трамбування, подушки), фундаментів у витрамбуваних котлованах (ФВК) або в пробитих свердловинах (ФПС), фундаментів у вигляді перехресних залізобетонних стрічок або плити на ущільненій основі.

2. Фундаменти на основі, яка заздалегідь зволожена й ущільнена (вибухом, ґрунтовими палями),

закріпленням лесового ґрунту силікатизацією, випалюванням, пропарюванням, армуванням ґрунту вертикальними елементами підвищеної жорсткості (палі з ґрунтоцементу, ґрунтошлаку тощо).

А. Тільки перше твердження          Б. Тільки друге твердження.

В. Обидва твердження правильні  В. Обидва твердження не правильні.

13. Позначте схему ущільнення ґрунтів за допомогою дренування

 

А.

Б.

В.

Г.

14. Бітумізацією називають…

А. процес нагнітання в ґрунт розчинів, які в своєму складі містять рідке скло.

Б. процес нагнітання в ґрунт в’яжучої речовини, води та добавок у вигляді дрібного піску, кам'яного борошна, іноді бентонітової глини, а також хімічних речовин для прискорення або, навпаки, сповільнення тужавіння розчину.

В. процес нагнітання в ґрунт карбамідної в’яжучої речовини з соляною або щавлевою кислотою.

Г. процес нагнітання розплавленої в’яжучої речовини або емульсії в скельову породу.

15. Цементацією називають...

А. процес нагнітання в ґрунт в’яжучої суміші, води та добавок у вигляді дрібного піску, кам'яного борошна, іноді бентонітової глини, а також хімічних речовин для прискорення або, навпаки, сповільнення тужавіння розчину.

Б. процес нагнітання в ґрунт розчинів, які в своєму складі містять рідке скло.

В. процес нагнітання в ґрунт карбамідної в’яжучої суміші з соляною або щавлевою кислотою.

Г. процес нагнітання розплавленої в’яжучої суміші або емульсії в скельову породу.

16. Позначте метод зменшення вологості і закріплення ґрунту, якщо коефіцієнт фільтрації слабкого ґрунту менший за 0,2 м/добу.

А. Нагнітання в ґрунт розчину, які в своєму складі містить силікат натрію з використанням явища електроосмосу.

Б. Нагнітання в ґрунт розчину, які в своєму складі містить цемент.

В. Нагнітання в ґрунт розчину, які в своєму складі містить карбамідну смолу з соляною або щавлевою кислотою.

Г. Немає вірної відповіді.

17.Позначте графік зміни в часі неврівноваженої періодичної сили інерції при роботі машин з динамічними навантаженнями.

А.

Б.

В.

Г.

18. Що викликає вимушені коливання?

А. Періодичні імпульси.

Б. Статичні навантаження.

В. Постійні навантаження.

Г. Жодне з тверджень наведених вище не є вірним.

19. Позначте правильні твердження про віброізоляцію фундаментів під машини з динамічними навантаженнями?

1. Віброізоляція полягає у відокремленні верхньої частини фундаменту, на яку встановлюють машину, від нижньої, що спирається на основу, з розташуванням між ними віброізоляторів.

2. Віброізоляція полягає у жорсткому з’єднанні верхньої частини фундаменту, на яку встановлюють машину, з нижньої, що спирається на основу.

А. Тільки друге твердження           Б. Тільки перше твердження.

В. Обидва твердження правильні  В. Обидва твердження не правильні.

20.За якою групою граничних станів здійснюється розрахунок міцності окремих елементів конструкції фундаменту залізобетонної або бетонної конструкції?

А. За першою групою граничних станів.