Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Основи та фундаменти". Варіанти 1-3, страница 3

А. Реконструкція фундаментів необхідна при збільшенні навантажень на основи та фундаменти, яке буває через надбудову будівель, збільшення навантажень на перекриття або вантажопідйомності кранів.

Б. Реконструкція фундаментів необхідна при переплануванні приміщень шляхом переносу перегородок.

В. Реконструкція фундаментів необхідна при поточному ремонті будівлі (зміна покрівлі, опорядження зовнішніх стін).

Г. Реконструкція фундаментів необхідна при абсолютному середньому осіданні фундаментів будівель в межах 3-4 сантиметрів.

24. Позначте більш повний перелік методів закріплення ґрунтів основи фундаментів.

А. Цементація, глинізація, бітумізація, смолізація, силікатизація, термічні та електрохімічні засоби.

Б. Цементація, глинізація, однорозчинна, дворозчинна та газова силікатизація, забивка паль

В. Збільшення підошви фундаментів, цементація глинізація, бітумізація, смолізація, термічні та електрохімічні засоби.

Г. Цементація, укріплення фундаментів бетонними або залізобетонними обіймами, підведення нових фундаментів, підведення паль за допомогою їх вдавлювання в випадках недостатньої несучої здатності існуючих фундаментів

25. Позначте тип складних інженерно-геологічних умов при яких можливе осідання фундаментів, що відбувається раптово при зволоженні ґрунтів при підйомі ґрунтових вод або в наслідок аварії інженерних мереж.

А. Лесові просадочні ґрунти

Б. Слабкі ґрунти (торфи, заторфовані, мули, сапропелі, водонасичені глинясті)

В. Крупні щільні піски в умовах сезонної мерзлоти

Г. Вічномерзлі піски середньої щільності.

26. Позначте правильне твердження про перелік і реалізацію заходів влаштування фундаментів при наявності в шарах основи слабких ґрунтів

1. Ущільнення або закріплення слабкого ґрунту (передбудівельне ущільнення ґрунту за допомогою фільтруючого навантаження з улаштуванням піщаних або картонових дрен; електрохімічне закріплення ґрунту); прорізання слабкого ґрунту (улаштування пальових фундаментів із використанням порожнистих паль; улаштування фундаментів типу «стіна у ґрунті»; заміна слабкого ґрунту (улаштування подушок із крупного або середньої крупності піску на повну або часткову товщину слабкого ґрунту для зменшення тиску на покрівлю слабкого ґрунту);

2. Розширення площі підошви фундаментів неглибокого закладення (влаштування залізобетонних обойм, банкет); влаштування буроін’єкційних паль; водозниження; заміна слабкого ґрунту (улаштування подушок із крупного або середньої крупності піску на повну або часткову товщину слабкого ґрунту для зменшення тиску на покрівлю слабкого ґрунту).

А. Тільки перше твердження          Б. Тільки друге твердження.

В. Обидва твердження правильні  В. Обидва твердження не правильні.

27. Позначте правильне твердження про перелік заходів влаштування фундаментів при наявності в шарах основи на заторфованих ґрунтах і торфах

1. Повне або часткове прорізання шару заторфованого ґрунту або торфу фундаментами з підвищеною глибиною закладання; повна або часткова заміна заторфованого ґрунту або торфу; ущільнення заторфованого ґрунту або торфу постійним завантаженням основи шаром насипного чи намитого ґрунту; пристосування надземних і підземних конструкцій до нерівномірного осідання.

2. Розширення площі підошви фундаментів; повна або часткова заміна заторфованого ґрунту або торфу; ущільнення заторфованого ґрунту або торфу постійним завантаженням основи шаром насипного чи намитого ґрунту; пристосування надземних і підземних конструкцій до нерівномірного осідання.

А. Тільки перше твердження          Б. Тільки друге твердження.

В. Обидва твердження правильні  В. Обидва твердження не правильні.

28. Позначте правильне визначення просадочних ґрунтів

1. Лесовий(макропористі) ґрунт, який під дією зовнішнього навантаження та власної ваги або тільки власної ваги при замочуванні водою або іншою водною рідиною зазнає вертикальну деформацію просідання εsl > 0,01.

2. Лесовий(макропористі) ґрунт, який під дією зовнішнього навантаження та власної ваги або тільки власної ваги при замочуванні водою або іншою водною рідиною зазнає вертикальну деформацію просідання εsl > 0,02.