Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Основи та фундаменти". Варіанти 1-3, страница 12

Б. За другою групою граничних станів.

В. За першою і другою групами граничних станів.

Г. За третьою групою граничних станів.

21. В яких випадках виникає необхідність закріплення основ та посилення фундаментів?

А. При аварійному стані будівель та споруд або в зв'язку з їх реконструкцією.

Б. При встановленні машин періодичної дії.

В. При встановленні машин неперіодичної дії.

Г. При наявності волосяних тріщин в окремих конструкціях будівель та споруд.

22. Що зумовлює пошкодження несучих конструкцій?

А. Зміна виробничого обладнання при реконструкції будівлі.

Б. Нерівномірні осідання фундаментів, крени, надмірні осідання фундаментів.

В. Рівномірні осідання фундаментів.

Г. Переплануванні приміщень шляхом переносу перегородок.

23.Яке з тверджень є вірним?

А. Якщо фундамент зруйнований на значну глибину, провадять цементацію конструкції або виготовляють залізобетонну обойму.

Б. Якщо фундамент зруйнований на не значну глибину, провадять цементацію конструкції.

В. Якщо фундамент зруйнований на не значну глибину, провадять силікатизацію конструкції або виготовляють металеву обойму.

Г. Якщо фундамент зруйнований на значну глибину, провадять бітумізацію конструкції або виготовляють новий фундамент.

24. Який із способів відновлення вивітрілої поверхні відповідає дійсності?

А. Якщо внаслідок вивітрювання пошкоджено поверхню фундаменту, а наскрізних щілин немає, то його відкопують і, після очищення від ґрунту, його поверхню зволожують, і на неї наносять бітумний розчин, іноді по металевій сітці.

Б. Якщо внаслідок вивітрювання пошкоджено поверхню фундаменту, а наскрізних щілин немає, то його відкопують ділянками і після очищення від ґрунту його поверхню зволожують і на неї наносять цементний розчин, іноді по металевій сітці.

В. Якщо внаслідок вивітрювання пошкоджено поверхню фундаменту, і є наскрізні щілини, то його відкопують, поверхню фундаменту зволожують і на неї наносять вапняно-піщаний розчин, іноді по металевій сітці.

Г. Жоден з перелічених не відповідає дійсності.

25. До слабких (дуже стисливих) ґрунтів належать … .

А. водонасичені мулисті супіски , суглинки , глини , стрічкові глини, мули, сапропелі, лесові ґрунти після водонасичення.

Б. суглинки , глини , стрічкові глини, мули, сапропелі, лесові ґрунти після водонасичення.

В. водонасичені мулисті супіски , стрічкові глини, мули, сапропелі тощо.

Г. водонасичені мулисті супіски , глини , мули, сапропелі, лесові ґрунти після водонасичення.

26. Позначте правильний перелік заходів для усунення шкідливого впливу просідання ґрунту ІІ типу ґрунтових умов за просадочністю.

1. Зниження тиску під підошвою фундаментів до ., використання фундаментів на ущільненому шарі ґрунту (трамбування, подушки), фундаментів у витрамбуваних котлованах (ФВК) або в пробитих свердловинах (ФПС), фундаментів у вигляді перехресних залізобетонних стрічок або плити на ущільненій основі.

2. Фундаменти на основі, яка заздалегідь зволожена й ущільнена (вибухом, ґрунтовими палями).

Закріплення лесового ґрунту силікатизацією, випалюванням, пропарюванням. Армування ґрунту вертикальними елементами підвищеної жорсткості (палі з ґрунтоцементу, ґрунтошлаку тощо).

А. Тільки перше твердження          Б. Тільки друге твердження.

В. Обидва твердження правильні  В. Обидва твердження не правильні.

27.Який з нижче приведених заходів з влаштування основ та фундаментів в «умовах залягання слабких ґрунтів» є більш надійним?

А. Ущільнення або закріплення слабкого ґрунту.

Б. Прорізання слабкого ґрунту палями.

В. Заміна слабкого ґрунту.

Г. Конструктивні міри.

28. До ґрунтів здатних до набрякання відносять:

А. Глини, які після зволоження мають властивість збільшувати свій об'єм.

Б. Скельні великоуламкові ґрунти, які після зволоження мають властивість збільшувати свій об'єм.

В. Піски крупні, які після зволоження мають властивість збільшувати свій об'єм.

Г. Піски середньої щільності, які після зволоження мають властивість збільшувати свій об'єм.

29. Яке з тверджень є більш повним та вірним?