Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Основи та фундаменти". Варіанти 1-3, страница 7

А. Ущільнення або закріплення слабкого ґрунту.          Б. Прорізання слабкого ґрунту палями.

В. Заміна слабкого ґрунту.                                                 Г. Конструктивні міри.

10. До ґрунтів, здатних до набрякання, відносяться:

А. Глини, які після зволоження мають властивість збільшувати свій об'єм.

Б. Скельні великоуламкові ґрунти, які після зволоження і промерзання мають властивість збільшувати свій об'єм.

В. Піски крупні, які після зволоження мають властивість збільшувати свій об'єм.

Г. Піски середньої щільності, які після зволоження мають властивість збільшувати свій об'єм.

11. До фундаментів глибокого закладення відносяться:

1. Стрічкові фундаменти під стіни

2. Стовпчасті фундаменти під колони

3. Пальові фундаменти

4. Кесони.

5. Стіна в ґрунті.

А.3,4,5            Б.1,2,3,4         В. 1,3,4,5        Г. 2,3,4,5

12. В яких фундаментах має місце опір зрушенню по бічної поверхні.

1. Стрічкові фундаменти

2. Плитні фундаменти.

3. Пальові фундаменти

4. Кесони.

5. Стіна в ґрунті.

А. 1,2,3,4        Б. 3,4,5           В. 1,3,4,5        Г. 2,3,4,5

13. Позначте схему закріплення лесового ґрунту методом силікатизації.

 

А.

Б.

В.

Г.

14. В чому полягає створення процесу дренування?

А. В створенні штучних пор для руху ґрунтової води в завчасно передбаченому напрямі.

Б. В зануренні ін’єкторів для забезпечення руху розчинів, які в своєму складі містять рідке скло.

В. В зануренні ін’єкторів для забезпечення руху карбамідної суміші з соляною або щавлевою кислотою.

Г. Немає вірної відповіді.

15. Позначте види силікатизації.

А. Однорозчинна.     Б. Дворозчинна.       В. Газова.       Г. Усі перелічені види.

16.Позначте процеси, що відповідають закріпленню ґрунту методом смолізації.

А. Процес нагнітання в ґрунт в’яжучої суміші, води та добавок у вигляді дрібного піску, кам'яного борошна, іноді бентонітової глини, а також хімічних речовин для прискорення або, навпаки, сповільнення тужавіння розчину.

Б. Процес нагнітання в ґрунт в’яжучої суміші, які в своєму складі містять рідке скло.

В. Процес нагнітання в ґрунт в’яжучої суміші з соляною або щавлевою кислотою.

Г. Процес нагнітання розплавленої в’яжучої суміші або емульсії в скельову породу.

17. Позначте графік зміни в часі неврівноважену гармонійну силу інерції при роботі машин з динамічними навантаженнями.

А.

Б.

В.

Г.

18. За якою групою граничних станів здійснюється розрахунок міцності окремих елементів залізобетонної або бетонної конструкції фундаменту під машини з динамічними навантаженнями?

А. за першою групою граничних станів.                          Б. за другою групою граничних станів.

В. за першою і другою групами граничних станів.        Г. 3а третьою групою граничних станів.

19. Що викликає вимушені коливання?

А. малоциклові статичні навантаження.  Б. періодичні імпульси.

В. тимчасові навантаження.                       Г. Жодне з тверджень наведених вище не є вірним.

20.За якою ознакою машини поділено на дві групи: періодичної та неперіодичної дії?

А. за циклічністю використання.              Б. за характером динамічного впливу.

В. за характером статичного впливу.        Г. за всіма переліченими ознаками.

21. Яке з тверджень є вірним?

А. Якщо фундамент зруйнований на значну глибину, провадять цементацію конструкції або виготовляють залізобетонну обойму.

Б. Якщо фундамент зруйнований на значну глибину, провадять обстеження конструкції.

В. Якщо фундамент зруйнований на не значну глибину, провадять силікатизацію конструкції або виготовляють металеву обойму.

Г. Якщо фундамент зруйнований на не значну глибину, провадять бітумізацію конструкції або. силікатизацію

22. Який із способів відновлення поверхні фундаменту, що пошкоджено в наслідок вивітрювання відповідає дійсності?

А. Якщо внаслідок вивітрювання пошкоджено поверхню фундаменту, а наскрізних щілин немає, то його повністю відкопують і, після очищення від ґрунту, його поверхню зволожують, і на неї наносять бітумний розчин, іноді по металевій сітці.