Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Ергономіка", страница 12

8. Визначте оптимальний підбір кольорів для оформлення навчального приміщення, меблів та обладнання. Обґрунтуйте Ваш вибір.

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

9.  Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення наволочки


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 19

Обведіть вірну відповідь.

1.  Шум впливає на такі якості людини:

а) переключення та концентрацію уваги;

б) творчі здібності;

в) оперативну та короткочасну пам’ять;

г) нервове напруження.

2.  Під робочою позою розуміють:

а) межі простору в майстерні для виконання трудових операцій;

б) положення тіла людини при виконанні трудових операцій;

в) перелік трудових операцій.

3.  Ергономіка як нова прикладна дисципліна виникла …

а) в 1857 році на основі робіт W. Jastrzebowsky;

б) у роки другої світової війни, коли зросла роль дії людини на управління військовими системами;

в) у 1959 р. разом із  створенням Міжнародної ергономічної асоціації

в роки радянської влади.

Доповніть речення.

4.  Розрізняють _____________та ____________планування робочого місця.

5.  Назвіть рівні стандартизації:

а) ________________

б) ________________

в) ________________

6.  Зорова втома настає тим швидше, чим гірші ____________ та нижчий ступінь адаптації ока до них, чим ___________ та ___________ праця.

Дати визначення терміну.

7.  Планування робочого місця це – _____________________________________

8. Ви підбираєте навчальні столи і стільці. Які антропометричні характеристики учнів необхідно Вам знати? Якими принципами Ви будете керуватися при розташуванні меблів для ручної обробки матеріалів у навчальній майстерні?

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

9.  Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення в’язаного шарфа


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 20

Обведіть вірну відповідь.

1.  Вкажіть фактори, що впливають на якість та швидкість зорової роботи:

а) умови, у яких виконується робота;

б) ступінь втомлюваності та способи подолання загальної втоми;

в) наявність фізичного напруження в роботі;

г) ступінь адаптації робітника до умов праці.

2.  До естетичних умов праці відносяться:

а) оптимальний підбір кольорів при оздобленні меблів та обладнання;

б) розташування інструментів на робочому місці;

в) озеленення приміщення та території;

г) використання функціональної музики;

д) мікрокліматичні умови навчального середовища.

3.  Назвіть засоби зменшення інтенсивності шуму:

а) ________________

б) ________________

в) ________________

Доповніть речення.

4.  Прилад для визначення поля зору називається ______________________

Дати визначення терміну.

5.  Стандарт це – __________________________________________________

6.  Шум це – ______________________________________________________

Продовжити фразу:

7.  Предметом ергономіки є …

а) поліпшення умов праці;

б) підвищення якості праці;

в) вивчення дизайнерських якостей виробів;

г) вивчення закономірностей взаємодії людини або групи людей з технічними засобами, предметами трудової  діяльності і середовищем.

8.  За якими показниками необхідно аналізувати готовий виріб, щоб визначити його ергономічність?

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

9.  Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення помпону