Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Ергономіка", страница 10

7. Комплексним вивченням систем “людина – техніка – середовище” займаються...

а) психологія, фізіологія, медицина;

б) медицина, інженерна психологія, наукова організація праці;

в) наукова організація праці, соціальна психологія, ергономіка;

г) ергономіка, наукова організація праці, системотехніка.

8. Ви маєте можливість облаштувати робоче місце вчителя трудового навчання (у майстерні обслуговуючої праці або столярній майстерні). Які одиниці меблювання, обладнання, ТЗН Ви використаєте?

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

9.  Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення підсвічника

Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 15

Обведіть вірну відповідь.

1.  Визначте ергономічні вимоги до способів виконання трудових дій:

а) раціональність робочої пози;

б) швидкість виконання трудових дій;

в) спосіб утримання інструменту, деталі, ручки станка;

г) відпрацювання і точність доцільних рухів;

д) послідовність виконання трудових операцій.

2.  Визначить рівень шуму відповідно до відстані розуміння мови людини:

Рівень шуму                                                 Відстань голосового сприйняття

_________________                                     Мах 2 м

_________________                                     2,5 м і більше

_________________                                     Мах 1 – 1,5 м

3.  Характеристика робочого середовища включає

а) засоби захисту від впливу виробничих факторів;

б) позу працюючого та її обґрунтованість;

в) освітленість робочого місця;

г) шкідливі фактори (запиленість, забруднення, випромінювання, шум, вібрації), що виникають під час роботи, їх інтенсивність.

4.  Ергономіка як нова прикладна дисципліна виникла …

а) в 1857 році на основі робіт W. Jastrzebowsky;

б) у роки другої світової війни, коли зросла роль дії людини на управління військовими системами;

в) у 1959 р. разом із  створенням Міжнародної ергономічної асоціації

в роки радянської влади.

Дати визначення термінам.

5.  Технічна естетика – це __________________________________________

6.  Планування робочого місця це – __________________________________

Доповніть речення.

7.  Розгорнута номенклатура розробляється для ________________________

8.  Поясніть сутність внутрішнього та зовнішнього планування робочих місць.

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

9. Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення рамки для фотографії


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 16

Обведіть вірну відповідь.

1.  Рівень шуму вимірюється у:

а) дБ – децибелах;

б) Гц – герцах;

в) Д – діоптріях.

2.  Максимальна робоча зона визначається:

а) дугою, яку описують пальці витягнутої руки;

б) дугою, що описується пальцями зігнутої в лікті руки;

в) зоною дії двома руками, що обмежується лініями, проведеними від центра ліктів.

3.  Яка ерготехнічна система називається целефіксованою?

а) Система, для якої ціль зафіксована поза системою, і є заборона на її коректування ;

б) Система, для якої ціль зафіксована в системі, і є заборона на її коректування;

в) Система, для якої ціль зафіксована поза системою, і є дозвіл на її коректування в разі необхідності;

г) Система, ціль якої формується керівництвом.

4.  До кольорів, що активізують навчальну діяльність школярів відносяться:

а) ________________

б) ________________

в) ________________

Доповніть речення.

5.  Від класу точності виконуваних робіт залежить __________ робочого місця.

Дати визначення термінам.