Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Ергономіка", страница 4

9. Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення дитячої сукні


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 2

Обведіть вірну відповідь.

1.  Спершу (1857 рік) наука про працю мала назву:

а) людський фактор;

б) ергономія;

в) людська інженерія;

г) ергологія.

2.  Першим почав вивчати трудову діяльність учнів

а) Ф. Тейлор;

б) В. Ястшембовський;

в) А. Міккельсен.

3.  Наведіть приклади реалізації ергономічних досліджень у сільському господарстві. ____________________________________________

Доповніть речення.

4.  До показників фізичного середовища на виробництві відносяться:

а) _________________

б) _________________

в) _________________

5. Ергономіка досліджує систему ____________________________________

Дайте визначення терміну.

6. Педагогічна ергономіка це – _____________________________________

_________________________________________________________________

7. Укажіть правильну послідовність етапів становлення ергономіки

а) військова ергономіка, промислова ергономіка, ергономіка товарів широкого споживання, інтерфейс "людина-комп'ютер" і ергономіка програмного забезпечення, когнітивна ергономіка і ергономіка організації; ергономіка інформаційного суспільства

б) військова ергономіка, промислова ергономіка, інтерфейс "людина-комп'ютер" і ергономіка програмного забезпечення, когнітивна ергономіка і ергономіка організації; ергономіка інформаційного суспільства, ергономіка товарів широкого споживання;

в) військова ергономіка, промислова ергономіка, інтерфейс "людина-комп'ютер" і ергономіка програмного забезпечення, когнітивна ергономіка і ергономіка організації; ергономіка інформаційного суспільства;

г) ергономіка інформаційного суспільства, когнітивна ергономіка і ергономіка організації, інтерфейс "людина-комп'ютер" і ергономіка програмного забезпечення, ергономіка товарів широкого споживання.

8. Ви маєте можливість облаштувати робоче місце вчителя трудового навчання (у майстерні обслуговуючої праці або столярній майстерні). Які одиниці меблювання, обладнання, ТЗН Ви використаєте?

9.  Розробити робоче місце по виготовленню фігурного бра.


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 3

Обведіть вірну відповідь.

1.  До ергономічних умов праці учнів у майстернях відносяться:

а) економічні;

б) санітарно-гігієнічні;

в) естетичні;

г) навчально-методичні.

2.  Які науки лягли в основу створення ергономіки?

а) хімія;                                                             г) технічна естетика;

б) фізіологія праці;                                          д) кібернетика;

в) філософія;                                                    е) гігієна праці.

3.  Наведіть приклади реалізації ергономічних досліджень у транспортній галузі. ____________________________________________

Доповніть речення.

4.  Назвіть прізвища вітчизняних науковців, праці яких сприяли розвитку ергономічної науки.

а) _________________

б) _________________

в) _________________

5.  До аналітичних методів належать ________________________________

Дайте визначення терміну.

6.  Ергономіка це – _______________________________________________

7.  Що послужило причиною зміни пріоритетів ергономіки?

а) перехід до ринкової економіки;

б) прийом України до всесвітньої торгової організації ;

в) політичні і соціальні орієнтири держави;

г) необхідність ведення війн.

8. Визначте перелік необхідних інструментів, матеріалів, заготовок, пристосувань для виготовлення бісерного ґердану або різьбленої дощечки. Подайте проект робочого місця учня для даного виду діяльності з ергономічним обґрунтуванням.

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції