Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Ергономіка", страница 11

6.  Робоча зона це – __________________________________________________

7.  Адаптація це – ____________________________________________________

8.  Визначте перелік необхідних інструментів, матеріалів, заготовок, пристосувань для виготовлення бісерного ґердану або різьбленої дощечки. Подайте проект робочого місця учня для даного виду діяльності з ергономічним обґрунтуванням.

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

9.  Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення стільчика


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 17

Обведіть вірну відповідь.

1.  Найзручніша робоча зона визначається:

а) дугою, яку описують пальці витягнутої руки;

б) дугою, що описується пальцями зігнутої в лікті руки;

в) зоною дії двома руками, що обмежується лініями, проведеними від центра ліктів.

2.  Характеристика органів керування (ОК) включає

а) засоби захисту від впливу виробничих факторів;

б) позу працюючого та її обґрунтованість;

в) зручність захвату та фіксації ОК кистю, ногою.;

г) шкідливі фактори (запиленість, забруднення, випромінювання, шум, вібрації), що виникають під час роботи, їх інтенсивність.

3.  Оберіть правильні підкласи ергатичних систем.

а) виробничі, інформаційні, експлуатаційні;

б) виробничі, добувні, військові;

в) машинобудівні, перероблюючі, військові, експлуатаційні;

г) дослідницькі, проектувальні, технологічні.

4.  Назвіть засоби зменшення інтенсивності шуму:

а) ________________

б) ________________

в) ________________

Доповніть речення.

5.  Поле зору це – _________________________________________________

6.  Зовнішнє планування робочого місця учня передбачає _______________

____________________________________________________________________

7.  Конкретна номенклатура призначена для ___________________________

8.  Які чинники можуть негативно впливати на навчально-трудову діяльність учня та стан його здоров’я (зовнішні, психологічні, організаційні)?

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

9. Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення нічної сорочки


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 18

Обведіть вірну відповідь.

1.  Нормальна робоча зона визначається:

а) дугою, яку описують пальці витягнутої руки;

б) дугою, що описується пальцями зігнутої в лікті руки;

в) зоною дії двома руками, що обмежується лініями, проведеними від центра ліктів.

2.  Характеристика режиму праці включає

а) засоби захисту від впливу виробничих факторів;

б) наявність фізичного напруження в роботі (постійно, періодично), оцінка ступеню важкості в роботі (легка, середньої важкості, важка);

в) зручність захвату та фіксації ОК кистю, ногою;

г) наявність монотонності в роботі.

3.  Оберіть правильні типи ергатичних систем в підкласі виробничих систем

а) машинобудівні, перероблюючі, експлуатаційні;

б) машинобудівні, приладобудівельні, будівельні;

в) транспортні, авіаційні, автомобільні;

г) машинобудівні, перероблюючі, експлуатаційні, транспортні, авіаційні, автомобільні.

Доповніть речення.

4.  Внутрішнє планування робочого місця учня передбачає _________________

5.  Зорова втома настає тим швидше, чим ___________ або ____________ праця, чим не досконаліший _____________ ____________.

Дати визначення термінам.

6.  Акомодація це – ___________________________________________________

7. Номенклатура показників якості це – ______________________________