Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Ергономіка", страница 6

1.  Гігієнічні вимоги до навчання учнів містять:

а) мікрокліматичні умови;

б) освітлення робочого місця;

в) добір кольорів для фарбування навчального приміщення;

г) темп, ритм, монотонність роботи учнів.

2.  Ергономіка набула офіційного статусу нового наукового напрямку в:

а) 1857 році у Польщі;

б) 1894 році у США;

в) 1949 році у Англії;

г) 1921 році у Россії.

3.  Предметом ергономіки є …

а) поліпшення умов праці;

б) підвищення якості праці;

в) вивчення дизайнерських якостей виробів;

г) вивчення закономірностей взаємодії людини або групи людей з технічними засобами, предметами трудової  діяльності і середовищем.

4.  Наведіть приклади реалізації ергономічних досліджень у медичній галузі. ________________________________________________________

Доповніть речення.

5.  Серед питань, що досліджуються у трудовому навчанні є

а) _________________

б) _________________

в) _________________

6.  Експериментальні методи поділяються на __________________________

Дайте визначення терміну.

7. Ергономічна оцінка це – _________________________________________

8. Поясніть сутність внутрішнього та зовнішнього планування робочих місць.

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

9. Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення полички для книг


Контрольна робота з курсу

„Ергономіка”

Варіант 7

Обведіть вірну відповідь.

1.  Психофізичні вимоги до організації трудового навчання учнів містять:

а) мікрокліматичні умови;

б) нервово-психологічне навантаження;

в) добір кольорів для фарбування навчального приміщення;

г) темп, ритм, монотонність роботи учнів.

2.  Які науки лягли в основу створення ергономіки?

а) хімія;                                                             г) технічна естетика;

б) фізіологія праці;                                          д) кібернетика;

в) філософія;                                                    е) гігієна праці.

3.  Наведіть приклади реалізації ергономічних досліджень у авіаційній галузі. _________________________________________________________

Доповніть речення.

4.  Методи ергономічних досліджень поділяються на:

а) _________________

б) _________________

в) _________________

5.  Ергономіка вивчає роботу системи ______________________________

Дайте визначення терміну.

6. Педагогічна ергономіка це – _____________________________________

_________________________________________________________________

7. Оберіть правильні підкласи ергатичних систем.

а) виробничі, інформаційні, експлуатаційні;

б) виробничі, добувні, військові;

в) машинобудівні, перероблюючі, військові, експлуатаційні;

г) дослідницькі, проектувальні, технологічні.

8. Ви підбираєте навчальні столи і стільці. Які антропометричні характеристики учнів необхідно Вам знати? Якими принципами Ви будете керуватися при розташуванні меблів для ручної обробки матеріалів у навчальній майстерні?

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

9. Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення накладної кишені округленої форми з мереживом


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 8

Обведіть вірну відповідь.

1.  До показників фізичного середовища на виробництві відносяться:

а) освітлення;

б) ритм, темп роботи;

в) мікрокліматичні умови;

г) режим праці та відпочинку.

2.  Розробкою ідей ергономічної науки у промисловості займалися?

а) Ф. Тейлор;                                                      г) Г. Форд;

б) А.І Воловиченко;                                          д) В.М.Бехтерев;