Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Ергономіка", страница 5

9. Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення підсвічника


Контрольна робота з курсу

„Ергономіка”

Варіант 4

Обведіть вірну відповідь.

1.  Інформаційне забезпечення ергономіки України підтримують:

а) Український інститут науково-технічної і економічної інформації;

б) Міністерство освіти і науки України;

в) Державні організації з проблем патентної справи та стандартизації;

г) Державні науково-технічні бібліотеки.

2.  Першим почав вивчати людину в праці

а) Ф. Тейлор;

б) В. Ястшембовський;

в) А. Міккельсен.

3.  Наведіть приклади реалізації ергономічних досліджень у трудовому навчанні. ______________________________________________________

Доповніть речення.

4.  Назвіть прізвища іноземних науковців, праці яких сприяли розвитку ергономічної науки

а) _________________

б) _________________

в) _________________

5.  Експериментальні методи поділяються на __________________________

Дайте визначення терміну.

6.  Ергономіка це – _____________________________________________

7.  Які питання розглядає “фізична” ергономіка ?

а) розглядає питання, пов'язані з психічними процесами, як, наприклад, сприйняття, пам'ять, прийняття рішень;

б) розглядає питання, пов'язані з анатомічними, антропометричними, фізіологічними і біомеханічними характеристиками людини, що мають відношення до фізичної праці;

в) розглядає питання, пов'язані з біомеханічними характеристиками людини, що мають відношення до фізичної праці;

г) розглядає питання, пов'язані з фізіологічними характеристиками людини, що мають відношення до фізичної праці.

8.  Які чинники можуть негативно впливати на навчально-трудову діяльність учня та стан його здоров’я (зовнішні, психологічні, організаційні)?

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

9. Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення сарафану


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 5

Обведіть вірну відповідь.

1.  У США ергономічні дослідження мали назву:

а) людський фактор;

б) ергологія;

в) людська інженерія;

г) ергономія.

2.  Розробкою ідей ергономічної науки у школі займалися?

а) Ф. Тейлор;                                                      г) А.С. Макаренко;

б) А.І Воловиченко;                                          д) С.О. Скидан;

в) В.О. Сухомлинський;                                   е) В.М. Муніпов.

3.  Наведіть приклади реалізації ергономічних досліджень у галузі ЕОМ. ____________________________________________

Доповніть речення.

4.  Методи ергономічних досліджень поділяються на:

а) _________________

б) _________________

в) _________________

5.  Педагогічна ергономіка досліджує систему ________________________

Дайте визначення терміну.

6.  Ергономіка це – _______________________________________________

7.  Які науки вивчають умови трудової діяльності в системі “людина – техніка – середовище”?

а) медицина, санітарія, гігієна праці;

б) психологія, фізіологія, медицина;

в) медицина, інженерна психологія, наукова організація праці;

г) санітарія, соціальна психологія, ергономіка.

8.  Ви маєте можливість облаштувати робоче місце вчителя трудового навчання (у майстерні обслуговуючої праці або столярній майстерні). Які одиниці меблювання, обладнання, ТЗН Ви використаєте?

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

9. Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення розкладного стільчика

Контрольна робота з курсу

„Ергономіка”

Варіант 6

Обведіть вірну відповідь.