Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Ергономіка", страница 9

г) класу точності виконуваних робіт.

3.  Визначить рівень шуму відповідно до відстані розуміння мови людини:

Рівень шуму                                                 Відстань голосового сприйняття

_________________                                     Мах 2 м

_________________                                     2,5 м і більше

_________________                                     Мах 1 – 1,5 м

4.  Яка ерготехнічна система називається целефіксованою?

а) Система, для якої ціль зафіксована поза системою, і є заборона на її коректування ;

б) Система, для якої ціль зафіксована в системі, і є заборона на її коректування;

в) Система, для якої ціль зафіксована поза системою, і є дозвіл на її коректування в разі необхідності;

г) Система, ціль якої формується керівництвом.

Дайте визначення терміну.

5.  Поле зору це – ____________________________________________________

Доповніть речення.

6.  Типова номенклатура є ____________________________________________

_____________шум є менш небезпечним ніж _______________.

7. Які науки вивчають закономірності інформаційної взаємодії в системі “людина – техніка – середовище”?

а) психологія,

б) інженерна психологія,

в) ергономіка,

г) соціальна психологія.

8. Назвіть елементи розкроювання одягу (столів), які необхідно враховувати для дотримання ергономічності виробу.

9.  Розробити робоче місце по виготовленню вишитої серветки.


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 13

Обведіть вірну відповідь.

1. Антропометрична характеристика людини включає:

а) розмірні ознаки частин тіла людини;

б) розміри фізичних зусиль людини;

в) положення тіла людини при виконанні трудових дій.

2. Вкажіть різновиди номенклатури

а) ________________

б) ________________

в) ________________

3. В яких одиницях вимірюється об’єм акомодації?

а) м – метрах;

б) % – процентах;

в) d – діоптріях.

Доповніть речення.

4. Зорова втома настає тим швидше, чим ___________ або ____________праця, чим не досконаліший _____________ __________.

Дати визначення термінам.

5. Робоче місце учня це – _____________________________________________

6. Ескіз це – _________________________________________________________

7. Комплексним вивченням систем “людина – техніка – середовище” займаються...

а) психологія, фізіологія, медицина;

б) медицина, інженерна психологія, наукова організація праці;

в) наукова організація праці, соціальна психологія, ергономіка;

г) ергономіка, наукова організація праці, системотехніка.

8. Охарактеризуйте за ергономічними показниками вимикачі світла, що знаходяться у вашій навчальній аудиторії.

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

10. Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення підковдри


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 14

Обведіть вірну відповідь.

1. Характеристика робочого місця включає

а) засоби захисту від впливу виробничих факторів;

б) позу працюючого та її обґрунтованість;

в) наявність крісла (стільця) і його відповідність антропометричним даним;

г) наявність фіксації органів керування в певних положеннях.

2. Термін педагогічна ергономіка почав використовуватися у:

а) 90-х роках ХІХ ст.;

б) початок ХХІ ст.;

в) 80-х роках ХХ ст.;

г) 50-х роках ХХ ст.

3. Вкажіть види дизайн-ергономічних показників якості продукції

а) ________________                                г) __________________

б) ________________                               д) __________________

в) ________________                               е) __________________

Доповніть речення.

4. Допустимий рівень звуку у майстернях дорівнює _______________________

Дати визначення термінам.

5. Робоче місце учня це – _____________________________________________

6. Поле зору це – ____________________________________________________