Загальні принципи аналізу ризику. Відношення людей до ризику

Страницы работы

Содержание работы

Розрахункова частина

1 Загальні принципи аналізу ризику. Відношення людей до ризику

Підприємець аналізує плани виробництва на наступний мі­сяць. Існує невизначеність щодо майбутніх обсягів збуту. Знизити невизначеність можна, якщо звернутися до послуг аналітиків  які складають прогнози збуту.

          Якщо прогнози будуть правильними, то місячний прибуток стано­витиме 20 тис. грн. (уся виготовлена продукція буде реалізована і збитків не буде), а якщо ні - 10 тис. грн. Відомо, що прогнози аналітиків виявлялися правильними в 65 % випадків. Підприємець максимізує корисність, функція корисності має ви­гляд U = 20 - 80 / I, де І - щомісячний прибуток у тис. грн.   

         Яку суму погодиться сплатити підприємець за послуги аналітиків?

Розв’язання

Очікувана корисність підприємства складає:

U20-80/І

0,35*(20-80/20)+0,65*(20-80/10)=5,6+7,8=13,4

Корисність

20-80/20-П

20-80/20-П13,4

20-13,480/20-П

П=12,12

2  Вимірювання ризику (імовірнісний підхід)

Є два варіанти вкладень капіталу (табл.3.2). необхідно вибрати варіант з більш очікуваним прибутком і визначити, який із варіантів є більш ризикованим. Якому з варіантів (А чи Б) ви віддасте перевагу (за критеріями ризик - прибуток) і чому? Відповідь обґрунтуйте.

Табл.3.2- Варіанти вкладень капіталу

Варіант вкладення капіталу

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Результат 4

Імовірність

Прибуток, тис. грн.

Імовірність

Прибуток, тис. грн.

Імовірність

Прибуток, тис. грн.

Імовірність

Прибуток, тис. грн.

А

0,2

10

0,2

30

0,2

40

0,4

140

Б

0,35

50

0,25

30

0,3

30

0,1

300

Відповідь:

Очікуваний прибуток знаходимо за формулою:

                                           (3.1)

Pi – імовірність і-го результату;

Xi – значення і-го результату;

n – кількість імовірних результатів.

Чистий дисконтований дохід за варіантами дорівнює:

E(X)I = 0,2*10+0,2*30+0,2*40+0,4*140=72 тис. грн

E(X)II =0,35*50+0,25*30+0,3*30+0,1*300=64 тис. грн

Середньоквадратичне відхилення знаходимо за формулою:

                                 (3.2)

тис. грн.

тис. грн.

За варіантом  А очикуавний прибуток нижчий, ніж за варіантом Б, а ризик в випадку А вищий, отже перевагу надаємо варіанту Б.

3  Статистичний метод кількісного аналізу ризику

Є статистичні дані за декілька років щодо роботи фірми за одним із напрямів її діяльності. Необхідно, користуючись статистичним методом, розрахувати очікуваний рівень ризику (коефіцієнта ризику) даного виду діяльності фірми і розкид його значень. Побудувати графік зміни рівня ризику. Базуючись на отриманих результатах, зробити прогноз рівня ризику на майбутній рік, відобразити його на графіку. Вихідні дані наведені в табл. 4.2.

Табл.4.2 - Вихідні дані для розрахунків

Рік

Частота виникнення збитків

Область мінімального ризику

Область підвищеного ризику

Область критичного ризику

Область припустимого ризику

2002

0,23

0,06

0,11

0,22

2003

0,25

0,07

0,14

0,22

2004

0,22

0,08

0,15

0,24

Розв'язання

Загальну частоту виникнення збитків FOзаг визначимо як суму частот. Відповідно по роках:

У 2002 році FOзаг 2002 = 0,23+0,06+0,11+0,22=0,62

У 2003 році FOзаг 2003 = 0,25+0,07+0,14+0,22=0,68

У 2004 році FOзаг 2004  = 0,22+0,08+0,15+0,24=0,69

Очікуване значення коефіцієнта ризику як середньозважене всіх можливих варіантів знайдемо за формулою

                   (4.1)

де Pi  і Xi  - відповідно ймовірність і значення і-го результату; n – кількість результатів.

Оскільки в області мінімального ризику коефіцієнт ризику набуває значень 0-0,25, в області підвищеного ризику – 0,25-0,50, в області  критичного ризику – 0,50-0,75, в області неприпустимого ризику – 0,75-1, то за Xi  візьмемо середнє значення коефіцієнта ризику в кожній області (як для інтервального ряду).

Тоді для 2002 року

 H2002 = 0,23*0,125+0,06*0,375+0,11*0,625+0,22*0,875=0,31

Для 2003 року

 H2003 = 0,25*0,125+0,07*0,375+0,14*0,625+0,22*0,875=0,33

Для 2004 року

 H2004 = 0,22*0,125+0,08*0,375+0,15*0,625+0,24*0,875=0,36

Середньоквадратичне відхилення знайдемо за формулою

                                              (4.5)

 = (0,125 – 0,31)² ∙ 0,23 + (0,375 - 0,31)² ∙ 0,06 + (0,625 - 0,31)² ∙ 0,11 + (0,875 - 0,31)² ∙ 0,22 = 0,089,         = 0,29.

 = (0,125 – 0,33)² ∙ 0,25 + (0,375 - 0,33)² ∙ 0,07 + (0,625 - 0,33)² ∙ 0,14 + (0,875 - 0,33)² ∙ 0,22 = 0,088,          = 0,28.

 = (0,125 – 0,36)² ∙ 0,22 + (0,375 - 0,36)² ∙ 0,08 + (0,625 - 0,36)² ∙ 0,15 + (0,875 – 0,36)² ∙ 0,24 = 0,086,         = 0,29.

Таким чином за 2002 рік:

-  максимальний коефіцієнт ризику 0,31 + 0,29 = 0,6

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
586 Kb
Скачали:
0