Загальні принципи аналізу ризику. Відношення людей до ризику, страница 6

Необхідно розрахувати рівень ризику можливих результатів і загальний рівень ризику одного з етапів розроблення і виведення нового товару на ринок: "Аналіз цільового ринку, розроблення стратегії маркетингу з виведення товару на ринок і його подальшої реалізації". Для розрахунків слід використовувати "дерево рішень" і коефіцієнти впевненості.

Чинники ризику та впевненості в їх впливі на зростання ступеня ризику всього етапу робіт (див. табл. 4.13): неправильне виділення цільових сегментів ринку ("так" - КУ11; "ні" - КУ12); неправильне позиціонування товару ("так" - КУ21; "ні" - КУ22); недооцінка конкурентів ("так" - КУ31; "ні" - КУ32).

Таблиця 4.13 – Вихідні дані

Коефіцієнт впевненості

КУ11

КУ12

КУ21

КУ22

КУ31

КУ32

+0,36

-0,64

+0,81

-0,19

+0,8

-0,2

Відповідь

Аналіз ризику будемо вести за допомогою "дерева рішень" (див. рис. 4.2).

Рисунок 4.2 - "Дерево рішень"

Розрахуємо результуючі коефіцієнти ризику за кожною гілкою

"дерева":

КУ11=0,36+0,81 (1-0,36)= +0,88

КУ1=0,88+0,8 (1-0,88)= +0,98

КУ2=(0,88-0,2)/(1-0,2)= +0,85

КУ31=(0,36-0,19)/(1-0,19)= +0,21

КУ3=0,21+0,8(1-0,21)= +0,84

КУ4= (0,21-0,2)/ (1-0,2)= +0,01

КУ51=(-0,64+0,81)/(1-0,64)=+0,47

КУ5=0,47+0,8(1-0,47)= +0,89

КУ6=(0,47-0,2)(1-0,47)= +0,34

КУ71= - (0,64+0,19 (1-0,64))= -0,71

КУ7=(-0,71+0,8)/(1-0,71)=+0,31

КУ8=-(0,71+0,2 (1-0,71))= -0,77

Таким чином, залежно від комбінації чинників ризику коефіцієнт упевненості може набувати значення від -0,77 (швидше за все ризик відсутній) до +0,98 (практично повна впевненість у наявності ризику).

Загальний коефіцієнт упевненості щодо неправильного виділення сегментів ринку знаходимо як комбінацію позитивної та негативної оцінок: КУI = +0,36- 0,64 = -0,28.

Аналогічно обчислюємо загальні коефіцієнти упевненості відносно впливу інших чинників ризику:

КУII = +0,81-0,19 = +0,62; КУIII = +0,8 -0,2 = +0,6.

Далі знаходимо результуючий коефіцієнт упевненості (рівень ризику):

КУΣ1 =(-0,28+0,62)/(1-0,28)= +0,47

КУΣ=0,47+0,6(1-0,47)=+0,79. Значення КУΣ свідчить про наявність значного рівня ризику – негативний результат майже неминучий

Завдання 2

Головний економіст аналізує плани розвитку виробництва на наступний рік. Підприємство випускає, крім всього іншого, і виріб В-1. Даний виріб випускається тривалий час і користується стійким попитом у споживачів. Планом технічного розвитку передбачається перехід на випуск більш сучасних виробів. Попередні розрахунки показують, що перехід на випуск нової продукції, у випадку одержання визнання у споживачів, принесе прибуток більший, ніж прибуток, одержуваний у даний час від виробництва і реалізації В-1. Якщо ж нові вироби не будуть користуватися попитом, то прибуток знизиться. Дані щодо нових виробів наведені в табл.4.14.

Таблиця 4.14- Вихідні дані

Модель В-11

Модель В-12

Модель В-13

Збільшення прибутку, тис. грн.

Зменшення прибутку, тис. грн.

Збільшення прибутку, тис. грн.

Зменшення прибутку, тис. грн.

Збільшення прибутку, тис. грн.

Зменшення прибутку, тис. грн.

7

2

11

6

17

11

Знаючи виробничі умови підприємства і ситуації на ринку, головний економіст упевнений, що перехід на нову модель буде успішним (упевненість складає 80 %).

Для підтвердження своєї упевненості він може звернутися до аналітичної організації, що займається прогнозами ситуацій, пов'язаних із виведенням на ринок нової продукції. Вартість подібного дослідження складає 150 грн. З досвіду минулого відомо, що висновки даної аналітичної організації були правильними в 88 % випадків, коли передбачався успіх, і в 95 % випадків, коли передбачалась невдача