Загальні принципи аналізу ризику. Відношення людей до ризику, страница 8

Таблиця 4.15 - Перелік інвестиційних проектів

Номер проекту

Вартість проекту, тис. грн.

Віддача, %

Економічний підйом

Норма

Економічний спад

12

100

5

10

15

40

450

22

8

0

15

150

9

12

21

35

400

18

8

1

Відповідь. Для мінімізації ризику підбираємо портфелі інвес­тицій так, щоб зниження віддачі одного проекту в разі погіршення економічної ситуації компенсувалося зростанням віддачі іншого проекту. Так, в перший портфель включимо проект 12 і проект 40, а в другий - проекти 15 і 35.

Розрахуємо очікуване значення прибутку для 1-го і 2-го пакетів:

 (тис. грн.)

 (тис. грн.)

Розрахуємо середньоквадратичне відхилення для  1-го і 2-го портфелів:

(тис. грн.)

 (тис. грн.)

Розрахуємо розмір ризику (коефіцієнт варіації), який припадає на одиницю очікуваного прибутку для 1-го і 2-го портфелів:

,

За критерієм ризик - прибуток  2-ий портфель інвестицій кращий.

10 Визначення вартості інформації

Керівнику торговельної фірми слід прийняти оптимальний варіант дій у ситуації, коли необхідно вирішити, скільки замовити конкретного виду товару для подальшої реалізації. Можливі варіанти дій наведені в таблиці 4.176. Замовлення можна виконати в розмірі передбачуваних обсягів збуту (мінімального або максимального). Ймовірність продажу max партії - 0,57. Ціна повернення нереалізованих виробів складає 0,6 ціни купівлі.

Таблиця 4.16 - Вихідні дані

Передбачуваний обсяг збуту

Ціна реалізації

одного виробу,   грн.

Ціна купівлі одного виробу, грн.

min

max

Для min партії

Для max партії

100

190

290

200

180

Необхідно:

- визначити очікуваний прибуток в умовах невизначеності;

- визначити очікуваний прибуток в умовах визначеності;

- визначити граничну вартість повної інформації і зробити висновки про доцільність її придбання.

В умовах невизначеності можливі два варіанти: або ми купуємо мінімальну партію, або максимальну. Якщо ми купуємо мінімальну партію, то отримуємо прибуток 100 · (290-200) = 9000 грн. Якщо купуємо максимальну партію, можливі два результати: якщо реалізується максимальна партія, то отримаємо прибуток 190 · (290 - 180) = 20900 грн., а якщо тільки мінімальна - прибуток 4520 грн. (100 · 290 + (190 - 100)·0,6 · 180 - 190 · 180 = 4520). Таким чином, очікуваний  прибуток при купівлі  максимальної  партії складе 20900 · 0,57 + 4520  · 0,43 = 13856,6 грн. Нейтральний до ризику придбає максимальну партію, сподіваючись отримати прибуток або 20900 грн., або 4520 грн. Противник ризику надасть перевагу купівлі мінімальної партії і гарантовано отримає 9000 грн. прибутку.

В умовах визначеності можливі тільки два варіанти: або ми купуємо мінімальну партію, або максимальну і всю її гарантовано реалізуємо. Тобто очікуваний прибуток в умовах визначеності складає 9000  · 0,43 + 20900  · 0,57 = 15783 грн.

Гранична вартість повної інформації дорівнює різниці між очікуваним прибутком в умовах визначеності і очікуваним прибутком в умовах невизначеності (замовлена максимальна партія) і складає 15783 – 13856,6 = 1926,4 грн. Таким чином, за отримання точного прогнозу щодо збуту доцільно платити не більше 1926,4 грн. Якщо ж інформація коштує більше цієї суми, то її придбання зменшить прибуток до суми, меншої ніж прибуток, отриманий в умовах невизначеності. В цьому випадку її придбання   доцільне.

11 Страхування ризику

На основі даних, наведених у табл. 4.17, визначити зміну очікуваної вартості майна при придбанні страхового полісу. Скі­льки, на вашу думку, повинен коштувати страховий поліс: із по­гляду людини, що нейтрально ставиться до ризику, з погляду противника ризику?

Таблиця 4.17 - Вихідні дані