Загальні принципи аналізу ризику. Відношення людей до ризику, страница 2

-  мінімальний  коефіцієнт ризику 0,31 - 0,29 = 0,02

Ризик коливається між областю мінімального і критичного ризику

За 2003 рік:

-  максимальний коефіцієнт ризику 0,33 + 0,28 = 0,61

-  мінімальний  коефіцієнт ризику 0,33 - 0,28 = 0,05

Ризик коливається між областю мінімального і критичного ризику

За 2003 рік:

-  максимальний коефіцієнт ризику 0,36 + 0,29 = 0,65

-  мінімальний  коефіцієнт ризику 0,36 - 0,29 = 0,07

Ризик коливається між безризиковою областю  і областю підвищенного  ризику

Далі будуємо графік залежності коефіцієнта ризику Н від часу (рис. 4.1)

Рис. 4.1 Залежність коефіцієнта ризику Н від часу

Добудовуємо лінію тренда обравши прогноз на один період вперед. Отримуємо прогнозований коефіцієнт ризику на 2005 рік близько 0,38, що відповідає області мінімального ризику.

4.  Кількісний аналіз ризику методом оцінки доцільності витрат (оцінки фінансової стійкості)

На основі показників Ес (наявність власних обігових коштів), Ет (наявність власних обігових коштів, а також середньострокових та довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат), Ен (загальний розмір основних джерел для формування запасів і витрат), оцінки їхніх надлишків або нестач Ес, Ет, Ен, а також запропонованої класифікації (табл. 4.4), необхідно виконати поглиблене дослідження фінансової стійкості фірми на основі побудови балансу платоспроможності. Вихідні дані в табл. 4.5. Розрахунки проводити шляхом заповнення відповідних граф табл. 4.6. За результатами зробити висновки.

Табл.4.4. – Класифікація фінансових станів

Значення показників Ес, Ет, Ен

Трикомпонентний показник

Фінансовий стан фірми

Ес≥0, Ет≥0, Ен≥0

1,1,1

Абсолютна стійкість

Ес≈0, Ет≈0, Ен≈0

1,1,1

Нормальна стійкість

Ес<0, Ет≥0, Ен≥0

0,1,1

Нестійкий стан

Ес<0, Ет<0, Ен≥0

0,0,1

Критичний стан

Ес<0, Ет<0, Ен<0

0,0,0

Кризовий стан

Табл.4.5. – Вихідні дані для розрахунків

Значення показників, грн.

Власні кошти

Основні кошти та вкладення

Довгострокові, середньострокові кредити і позикові кошти

Короткострокові кредити і позикові кошти

Загальний розмір запасів і витрат

500230

490040

14080

99000

146700

740000

500990

13980

94044

250320

Примітка: чисельник – дані на початок періоду, знаменник - дані на кінець періоду

Табл. 4.6. – Розрахунок стійкості фінансового стану

Номер  рядка

Показник

На початок періоду, грн.

На кінець періоду, грн

Зміна за період, грн

1

Власні кошти

500230

740000

239770

2

Основні кошти та вкладення

490040

500990

10950

3

Власні обігові кошти (ряд 1- ряд 2)

10190

239010

228820

4

Довгострокові, середньострокові кредити і позикові кошти

14080

13980

-100

5

Власні, довгострокові і  середньострокові позикові кошти, необхідні для формування запасів і покриття витрат (ряд 3 +ряд 4)

24270

252990

228720

6

Короткострокові кредити і позикові кошти

99000

94044

-4956

7

Загальний розмір основних коштів для формування запасів і покриття витрат (ряд 5 +ряд 6)

123270

347034

223764

8

Загальний розмір запасів і витрат

146700

250320

103620

9

Надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів (ряд 3- ряд 8)

-136510

-11310

125200

10

Надлишок (+) або нестача (-) власних, довгострокових і 

-122430

2670

125100