Поняття договору купівля-продажу. Основні положення і їх характеристика

Страницы работы

Содержание работы

При укладенні договору закупівлі-продажу потрібно уміння правильно складати контракти. Практика показує, що  ретельне формулювання договірних умов є одним з надійних засобів уникнути виникнення різних непорозумінь у наступному,  особливо, приймаючи в увагу многоаспектность виникаючих при укладанні і виконанні  контракту проблем (комерційних, валютно-фінансових, юридичних, транспортних і т.п.).

Інтереси продавця і покупця далеко не зовсім збігаються й у випадку неналежного виконання зобов'язань боржником кредитор несе збитки. І, найчастіше, витрати часу і сил на його юридичне переслідування, по-перше, будуть дуже обтяжними і, по-друге, виявляться в кінцевому рахунку даремними , якщо в несправного боржника не буде досить   коштів чи іншого майна, на яке може бути звернене стягнення.

Отже, необхідно зважити ризик недотримання умов договору і постаратися добрати способу зниження ймовірних несприятливих наслідків.

1. Поняття договору купівля-продажу

В процесі здійснення торговельно-економічних, науково-технічних і інших міжнародних зв'язків між організаціями і фірмами pазлічних держав полягає велике число договорів, що зазвичай іменуються контрактами. Зовнішньоторговельні операції в своїй сукупності утворюють міжнародний торговий обіг, поступальне pазвітіє якого виражається як в зpості його об'єму у вартісному вираженні, так і в тому, що прогресує різновиди його форм, що, у свою чергу, обуславліваєт поява все нових і нових  видів міжнародних торгівельних контрактів. Стосовно оформлення стосунків, які pегуліpуются цими договорами, використовуються різні терміни: "операція", "договір", "контракт", "угода", "домовленість" [1]. Ряд авторів ототожнює ці поняття [2], особливо "операція" і "договір", причому останній в зовнішньоекономічній практиці часто іменується контрактом. Але, представляється, що поняття "операції" ширше, ніж поняття "договір". Договір передбачає угоду сторін, що конкретно визначає ці сторони, предмет, відносно якого досягається угода, що закріплює права і обов'язки сторін, інакше кажучи, це є оформлення або уособленя операції. При цьому pазлічаєтся коло питань у відношення операції і безпосередньо договори.

2. Основні положення і їх характеристика

Особливість договору міжнародної куплі-продажі - широке вживання для його регулювання міжнародно-правових актів, що є результатом уніфікації матеріального права. Найбільшим досягненням в цій області стало пріняття Конвенції ООН про договори міжнародної куплі-продажі товарів 1980 р. (Віденська конвенція), учасниками якої в даний час є більше 60 провідних країн світу, у тому числі Україна.

Створення одноманітних правил регулювання договорів міжнародної куплі-продажі товарів не могло не торкнутися питань істотних умов, враховуючи їх значення для укладення договору і формування його вмісту.

У Віденській конвенції положення про істотні умови договору міжнародної куплі-продажі товарів розглядаються в рамках регулювання питань укладення договору (частина II). Прямо про них говориться в п. 1 ст. 14, згідно якої пропозиція про укладання договору, адресоване одному або декільком конкретним особам, є офертою, якщо воно достатнньо визначено і виражає намір оферента вважати себе зв'язаним в разі акцепту. Пропозиція є досить визначеною, якщо в нім позначений товар і прямо або побічно встановлюються кількість і ціна або передбачається порядок їх визначення.

В той же час вживання цієї статті Конвенції неразривно пов'язане з іншими її положеннями, у тому числі з тими, які містяться в частині I ("Сфера вживання і загальні положення"), а також в частині III ("Купля-продажа товарів"), що розкриває вміст зобов'язань учасників цього договору. При цьому слід враховувати, що вирішення низки конкретних запитань (у тому числі що відносяться до істотних умов) у Віденській конвенції з'явилося результатом компромісу між суперечливими підходами, що існують в різних правових системах. Вживання загальних положень, включених в Конвенцію, нерідко дозволяє усунути розбіжності, що виникають між сторонами, обумовлені цими відмінностями, не виключаючи при цьому дію Конвенції в цілому.

Похожие материалы

Информация о работе