Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 1 (Теми 1-6), страница 10

                                                       Завдання 2

Визначити узагальнюючі показники використання виробничого потенціалу підприємства і можливі шляхи їх покращення виходячи з наступних дани

           Таблиця 6.2-Вихідні дані

Показники

Варіанти

1

2

3

4

  1  Середньорічна вартість основних              виробничих фондів підприємства (відновлювальна), тис. грн

2  Річний фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу, тис. грн

3  Річні витрати на модернізацію основних виробничих фондів, тис. грн

4  Річні витрати на матеріальне заохочення, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів ПВП, тис. грн

5  Середньорічна вартість нормованих оборотних засобів, тис. грн

6  Об’єм товарної продукції, тис. грн

7  Витрати на виробництво реалізованої продукції, тис. грн

8  Об’єм реалізованої продукції, % до товарної

326

207

28

      20

46

286

208

95

648

309

46

25

59

364

290

90

890

425

42

35

84

836

640

87

1065

486

94

40

125

975

790

94

                                                   Завдання 3

Визначити зведенні та узагальнюючи показники використання виробничого потенціалу підприємства, виходячи із наступних даних і умови, що обсяг реалізованої продукції дорівнює об’єму товарної продукції.

              Таблиця 6.3-Вихідні дані

Признаки

Варіанти

1

2

3

4

1                                         

2

3

4

5

    1  Середньорічна вартість основни виробничих фондів по відворювальній вартості, тис. грн

2  Річні витрати на модернізацію основних виробничих фондів, тис. грн

3  Річний обсяг товарної продукції, тис. грн

4  Середньоспискова чисельність промислово виробничого – персоналу, чол.

5  Середньомісячна заробітна плата 1 працівника ПВП, грн

6  Фонд матеріального заохочення, тис. грн

7  Середньорічна вартість нормованих оборотних засобів, тис. грн

8  Витрати на випуск товарної продукції, тис.грн

640

82

495

316

69

67

    308

1432

164

1240

382

106

167

846

409

16

467

436

82

48

    269

996

104

895

408

98

109

     644

                                                         Завдання 4

Визначити 2 зведених і узагальнюючих показників використання виробничого потенціалу підприємства та їх зміну виходячи з наступних даних і умови реалізації всього обсягу товарної продукції.

Таблиця 6.4-Вихідні дані

Показники

Варіанти

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1  Середньорічна величина нормованих оборотних засобів, тис. грн.

-Зміна у плановому році, %

2  Річний фонд матеріального заохочення, тис. грн

-Зміна у плановому році, %

3  Річний фонд заробітної плати, тис. грн

-Зміна у плановому році, %

4  Річні витрати на навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, тис. грн

-Зміна у плановому році, %

5  Величина виробничого потенціалу, тис. грн

-Зміна у плановому році, %

6  Обсяг товарної продукції, тис. грн

-Зміна у плановому році, %

7  Витрати на випуск товарної продукції, тис. грн

-Зміна у плановому році, %

82

+2

37

+4

326

+2

64

+2,5

1098

+0,5

739

+2

504

-1

36

+2

21

-

125

-3

24

+1

581

0,0

324

-4

209

-5

68

+4

41

+6

216

+3

36

+8

864

+2,5

646

+1

493

-1

106

+1

88

+3

391

+2

77

-1

1765

+1,5

940

+4

735

0,0