Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 1 (Теми 1-6), страница 11

Завдання 5

Визначити потенціаловіддачу і питомий прибуток виходячи з даних задачі 1 попереднього розділу, а також приймаючи до уваги наступні дані:

1 Обсяг товарної продукції (річний) – 365 тис. грн.;

2 Обсяг товарної продукції у натуральному вираженні - 21 тис. шт.;                       

3 Собівартість одиниці продукції – 11,2 грн;

4 Реалізовано 92,6% обсягу виробленої продукції.

Завдання 6

Визначити потенціаловіддачу і фондовіддачу та їх зміну в плановому році виходячи з даних задачі 2 попереднього розділу, враховуючи, що обсяг товарної продукції у базовому році дорівнює 1036 тис. грн (2 вар. - 1135; 3 вар. - 1310; 4 вар. - 1410), у плановому – 1140 тис. грн ( 2 вар. - 976; 3 вар.-997; 4 вар. - 1086).

Завдання 7

Визначити потенціаловіддачу і зведені показники використання виробничого потенціалу підприємства у базовому і плановому роках, користуючись вихідними даними задачі 3 попереднього розділу, а також наступними:

1 Середньомісячна заробітна плата 1 працівника ПВП - 365 грн

     (2вар. - 308; 3вар. -318; 4 вар .- 405);

2   обсяг товарної продукції - 465 тис. грн (2 вар. - 410; 3 вар. - 495; 4вар.- 508);

3  обсяг реалізованої продукції – 85% від товарної (2вар. – 90%;

3 вар. – 95%; 4 вар. – 89%).

Завдання 8

Визначити часткові показники використання елементу виробничого потенціалу підприємства “основні виробничі фонди” на базі наступних даних.

Таблиця 6.5 – Вихідні дані

Показники

Варіанти

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1  Кількість вихідних днів на рік

2  Кількість святкових днів на рік

3  Тривалість зміни, год.

4  Кількість змін роботи обладнання на добу

5  Дійсний фонд часу роботи обладнання на добу

    6  Спожита за рік електроенергія, тис. кВт  год.

                  1

104

8

8

2

3976

        906

        2

106

9

7,9

3

5664

       1840

3

      106

       10

       8,1

2

3945

       1320

4

106

12

8,2

2

3640

      1060

5

7  Встановлена потужність усіх струмоприймачів, кВт год.

      235

368

306

296

Завдання 9

Визначити рівень виробничого потенціалу промислового підприємства  N за допомогою бальної  методики,  виходячи з наступних даних.

А – високий рівень виробничого потенцалу,   26 - 30 балів.

В – середній рівень виробничого потенцалу,  14 - 25 балів.

С – низький рівень виробничого потенцалу,    6 - 13  балів.

Таблиця 6.6 – Показники для оцінки ефективності використання виробничого потецалу підприємства

І  Показники оцінки стану і використання основних фондів

ІІ Показники стану матеріальних ресурсів

ІІІ Показники оцінки стану трудових ресурсів

1

2

3

Знос основних фондів

- рівень А- <  50% -помірний

- рівень В –    51-69%-

   потребуючий оновлення

- рівень  С- > 70%- значний

 1 Питома вага прямих змінних витрат у собівартості продукції 

- рівень А - > 80%

- рівень В -    50-79%

- рівень С - < 70%

1 Співідношення коефіціенту обороту по прийому і коефіціенту обороту по вибуттю

- рівень А - > 1

- рівень В -    0,5-1

- рівень С - < 0,5

2 Співвідношення оновлення / вибуття основних фондів

                   1

2 Співвідношення індексу цін на сировину, матеріали та індексу цін на продукцію

                    2

2 Професійний склад кадрів

                  3

- рівень А - > 1

- рівень В -    0,5 - 1

- рівень А -  < 1

- рівень В -  = 1

- рівень А -  відповідає  

  потребі

- рівень В – необхідне

- рівень С - < 0,5

- рівень С -  > 1

 навчання і оновлення  

  персоналу

- рівень С -  не

  відповідає потребі,

  необхідно радикальне 

  оновлення

3 Фондовіддача

- рівень А -  > 1

- рівень В -  = 1

- рівень С -  < 1

3 Матеріаловіддача

- рівень А -  > 2

- рівень В -     1-2

- рівень С -  < 1

3 Коефіціент загального обороту

- рівень А -  < 0,025

- рівень В -     0,026 - 0,1

- рівень С -  > 0,11