Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Техніко-економічний аналіз на залізничному транспорті"

Страницы работы

Содержание работы

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

КАФЕДРА "ЕКОНОМІКИ ТА ГАЛУЗЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсової роботи з дисципліни

"Техніко-економічний аналіз

на залізничному транспорті"

для студентів факультету Економіки транспорту спеціальності "Менеджмент організацій ", усіх форм навчання

Харків 2000

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри "Економіка та галузевий менеджмент"

25 жовтня 2000р., протокол № 2 .

Склали:

ст. викладач В.В. Компанієць

Рецензент

доц. Ю. Н. Юрченко

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета курсової роботи - вивчення основ організації та технічних прийомів проведення економічного аналізу, а також придбання деяких практичних навиків у виконанні аналітичних розрахунків при оцінці звітних показників діяльності залізниці.

Зміст курсової роботи

Вступ

1. Аналіз  виконання плану обсягових показників роботи залізниці

2. Аналіз  ефективності використання основних фондів та рухомого складу

3. Аналіз  продуктивності праці

4. Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень

5. Аналіз доходів та прибутків від перевезень

Висновки

Список літератури.

Курсова робота виконується студентами IV курсу денної форми навчання та  V курсу заочної форми навчання. Вихідні дані вибираються з додатків А, Б. Номер варіанта відповідає останній цифрі шифру студента, при цьому у якості планових приймаються вихідні дані за попереднім варіантом. Наприклад, якщо варіант за номером шифру-3, то планові дані для цього варіанта за варіантом-2.

У вступі курсової роботи необхідно відмітити значення, задачі аналізу роботи залізниці в умовах ринкових відносин, методи та порядок проведення аналізу.

Розділ 1 АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ОБСЯГОВИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЦІ

 Завдання до розділу

За  вихідними даними додатку А  зробити аналіз виконання плану обсягових показників роботи залізниці, застосовуючи прийом порівняння. Результати аналізу звести до таблиць 1.1, 1.2, 1.3. Після кожної таблиці зробити короткі висновки.

Виконати факторний аналіз основних обсягових  показників за наведеною нижче методикою.

1.1 Методичні вказівки до виконання завдання за розділом

 Виконати порівняльний аналіз обсягових показників роботи залізниці, результати якого звести до таблиці 1.1

Таблиця 1.1- Аналіз виконання плану обсягових показників роботи залізниці.

Назва показника

Значення

Відхилення від плану

За пла-ном

Фактично

Абсолютне (+,-)

Віднсне,

% ВП

1.  Обсяг перевезень у приведених т-км, млн

2.  Вантажообіг, тарифні т-км, млн

 У т.ч. за видами сполучення

-  Пряме

-  Місцеве

3.  Пасажирообіг, пас-км, млн

 У т.ч. за видами сполучення

-  Пряме

-  Місцеве

-  Приміське

4.  Вантажообіг, експлуатаційні т-км

5.  Обсяг перевезення вантажу, млн тонн

 У т.ч. за видами сполучення

-  Пряме

-  Місцеве

6.  Обсяг перевезення пасажирів, млн

 У т.ч. за видами сполучення

-  Пряме

-  Місцеве

-  Приміське

7.  Середня дальність перевезення вантажу, км

 8.  Дальність перевезення вантажу за видами     сполучень, км

-  Пряме

-  Місцеве

9.  Середня дальність перевезення пасажирів, км

10.  Дальність перевезення пасажирів за видами сполучень, км

-  Пряме

-  Місцеве

-  Приміське

11.  Структура перевезення вантажів, %.

за видами сполучень

-  Пряме

 -    місцеве

Продовження таблиці 1.1

12.  Структура перевезення пасажирів за видами сполучень, %

-  Пряме

-  Місцеве

-  Приміське

 Деякі показники таблиці 1.1 наведені у вихідних даних, а деякі є розрахунковими. Щоб визначити їх необхідно скористуватися нижче наведеними формулами

                                                        (1.1)

;                                                                (1.2)

,                                                                (1.3)

де - обсяг перевезення вантажу у прямому сполученні;

- обсяг перевезення вантажу у місцевому сполученні;

- дальність перевезення вантажу у місцевому сполученні;

- дальність перевезення вантажу у прямому сполученні.

            Для розрахунку обсягу перевезень пасажирів необхідно скористуватись формулами:

                                       (1.4)

;                                                                   (1.5)

;                                                                (1.6)

                                                       (1.7)

Похожие материалы

Информация о работе