Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Техніко-економічний аналіз на залізничному транспорті", страница 5

Продуктивність локомотива (ПЛ) оцінити у залежності від таких факторів, як: середньодобовий пробіг локомотива (); коефіцієнт допоміжного лінійного пробігу (); середня вага поїзда - брутто (Qбр).

Продуктивність вагона оцінити за такими факторами, як: середньодобовий пробіг вагона (); динамічне навантаження навантаженого вагона (); коефіцієнт порожнього пробігу вагонів () до навантаженого.

 Проаналізувати, як змінився робочий парк вагонів (nг) під впливом зміни обсягу перевезень () та продуктивності вагона (Пв); а також під впливом факторів середньодобової продуктивності (,,).

Проаналізувати, як змінився експлуатаційний парк локомотивів у залежності від обсягу перевезень () та середньодобової продуктивності локомотива (Пл); а також під впливом факторів середньодобової продуктивності локомотива (,,Qбр).

Методичні вказівки до виконання завдання за розділом

Зробити висновок щодо впливу факторів на відповідні результативні показники, шляхів підвищення ефективності використання рухомого складу.

Визначити показники фондовіддачі –натуральній (ФО) та вартісний (ФОД):

,                                                            (2.1)

,                                                                   (2.2)

де  Д - доходи від перевезень, методику розрахунку якого див. у розділі 5.

-середньорічна вартість основних виробничіх фондів

При факторному аналізі продуктивності локомотива та вагона найкраще застосувати метод ланцюгових підстав. Наведемо порядок розрахунку на прикладі останнього (ПВ).

        Аналітична модель показника:

.                                                                   (2.3)

Таблиця 2.1 -  Аналіз показників фондовіддачі

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За

Планом

Фактич-

но

Абсолют-не (+,-)

Відносне,

ВП, %

1  Середньорічна вартість основних

    виробничих фондів, тис. грн

2  Обсяг перевезень, привед ткм, млн

3   Доходи від перевезень, тис. грн

4  Фондовіддача (натуральний

    показник) прив ткм /грн

5  Фондовіддача (вартісний

    показник) грн/грн

  

Розрахунки факторного аналізу показника виконаємо для зручності у таблиці  2.2.

Перевірка:  .

 Для аналізу використання робочого парку вагонів та експлуатаційного парку локомотивів необхідно скористатися методом корегування та пайової частки. Так на прикладі аналізу робочого парку вагонів необхідно зробити такі розрахунки:

а) розрахувати робочий парк вагонів (nг)за планом та фактом за формулою:

.                                                                         (2.4)

Скоректувати робочий парк вагонів на фактичний обсяг перевезень (n*г)

, де .                     (2.5)(2.6)

б) розрахувати зміну робочого парку вагонів за факторами обсягу перевезень () та середньодобової продуктивності вагона ().

,                                                       (2.7)

.                                                            (2.8)

Таблиця 2.2 - Факторний аналіз середньодобової продуктивності вагона методом ланцюгових підстав

Фактори

Розрахунок впливу факторів на

результативний показник

Підста-новки

0

1

2

3

в) розрахувати частку (ступінь) впливу кожного з факторів на зміну середньодобової продуктивності вагона () за формулами:

, ,                                                                                                 (2.9)(2.10)

.                                       (2.11)

г) розрахувати відхилення робочого парку вагонів за факторами продуктивності за формулами: