Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Техніко-економічний аналіз на залізничному транспорті", страница 7

4 АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ТА СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання до розділу

 Провести аналіз виконання плану експлуатаційних витрат та собівартості перевезень, застосовуючи прийом порівняння та індексний метод.

 Провести факторний аналіз експлуатаційних витрат у залежності від зміни обсягу перевезень () та собівартості перевезень ().

 Методичні вказівки до виконання завдання за розділом

 Використовуючи дані з додатка Б, виконати порівняльний аналіз відповідних показників табл.4.1 та зробити висновки.

 ,                                   (4.1)(4.2)

Таблиця 4.1 - Виконання плану експлуатаційних витрат та собівартості перевезень

Найменування

Значення

Відхилення від плану

Показника

За

планом

Фак-тично

Абсолютне

(+,-)

Відносне,

 % ВП

1 Експлуатаційні витрати, тис.грн у т.ч.

 - залежні від обсягу перевезень

- незалежні від обсягу перевезень

2 Обсяг перевезень у прив ткм, тис.

3 Собівартість перевезень, к./10 привед ткм

 Порівняти індекси експлуатаційних витрат (), приведених ткм (), та собівартості перевезень ()

,  ,                .   (4.3)(4.4)(4.5)(4.6)

Зробити висновки, враховуючи, що умова оптимальності, яка забезпечує зниження собівартості перевезень:

.                                                       (4.7)(4.8)

Розрахувати індекси собівартості у частині залежних та незалежних витрат:

, .      (4.9)(4.10)

Виконати факторний аналіз експлуатаційних витрат за наведеною нижче методикою.

 Розрахувати зміну експлуатаційних витрат під впливом зміни обсягу перевезень у приведених ткм (без урахування впливу обсягу перевезень на собівартість):

                                            (4.11)

або теж саме

     .                      (4.12)

 Розрахувати зміну експлуатаційних витрат за рахунок зміни собівартості перевезень:

                                                                    (4.13)

або теж саме

     ,                                 (4.14)

де - планові експлуатаційні витрати, скореговані на фактичний обсяг перевезень.

 Зробити перевірку та відповідні висновки.

.                               (4.15)

 Встановити вплив зміни обсягу перевезень на собівартість виходячи з формули:

С=Сзал+Снз                                                              (4.16)

           Снз=                                               (4.17)

 =-                                                                                            (4.18)

Враховуючи, що зміна обсягу перевезень впливає на розмір собівартості, оцінка зміни експлуатаційних витрат за (4.11, 4.12) буде неповною. Вона повинна бути уточнена з урахуванням впливу зміни обсягу перевезень на собівартість ():

     ,                             (4.19)

                             (4.20)

або теж саме

,                      (4.21)

де - планові витрати у частині, залежній від обсягу перевезень, скореговані на фактичний обсяг перевезень.

Розділ 5  АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ПРИБУТКУ ВІД ПЕРЕВЕЗЕНЬ

 Завдання до розділу

 Провести аналіз виконання плану доходів від перевезень (табл.5.1).

Виконати факторний аналіз загальних доходів від перевезень; доходів від пасажирських перевезень; доходів від вантажних перевезень.

Виконати факторний аналіз прибутку від перевезень та порівняльний аналіз рентабельності перевезень.

Методичні вказівки до виконання завдання за розділом

 Розрахувати загальні доходи від перевезень, попередньо встановивши доходи від вантажних перевезень та пасажирських перевезень:

, , .                                                                                                    (5.1)(5.2)(5.3)

Для встановлення середньої доходної ставки за пасажирськими перевезеннями скористуватись формулами:

, ,                (5.4)(5.5)