Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Техніко-економічний аналіз на залізничному транспорті", страница 10

Найменування показника

Значення за варіантами

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Вантажообіг, експлуатаційні ткм, млн.

13220

12157,8

12252,8

13453,2

14258,8

15125,3

16902

16795,9

15244,83

14552.04

13829.74

2 Грузообіг, тарифні ткм, млн.,

у т.ч.за видами сполу-чення :

—  пряме

—  місцеве

за видами вантажів :

—  кам’яне вугілля

—  нафтопродукти

—  руда

—  чорні метали

—  мін-будівельні

—  хлібні

—  інші

12970

11655

1315

2101,1

1673,1

1854,7

817,1

2425,4

531,8

3566,8

11812,2

10543,8

1268,4

1820,3

1563,4

1339,9

783,5

2147,2

347,8

3810,1

11725,4

10353,5

1371,9

1810,2

1557,4

1310,8

790,8

2124,3

352,4

3779,5

12750,2

11334,9

1415,3

1887

1925,3

1389,8

892,5

2256,8

484,5

3914,3

13428,9

11965,1

1463,8

2027,8

1705,5

1772,6

778,9

2591,8

443,2

4109,1

14744,7

13314,5

1430,2

1975,8

2270,7

1430,2

1312,3

2403,4

914,2

4438,1

16100

14860,3

1239,7

3026,8

2141,3

1658,3

1143,1

2881,9

724,5

4524,1

15272,3

14020

1252,3

2581

1863,2

1695,2

1008

3054,5

473,4

4597

14525,1

13029,0

1496,1

2338,5

2019,0

1772,1

1002,2

2425,7

842,5

4125,1

13945,2

12397,3

1547,9

2133,6

2069,9

1520,0

1018,0

2490,2

655,4

4058,1

12572,1

11076,0

1496,1

1848,1

1571,5

1646,9

729,2

2351

880,1

3545,3

3 Пасажирообіг, пас.км, млн.,

у т.ч. за видами сполучення:

—  пряме

—  місцеве

  —   приміське

6670,0

3440,0

275,0

2955,0

6469,0

3747,2

287,7

2434,1

6348,2

3555

279,3

2513,9

6592,6

3777,6

296,7

2518,3

6925,3

4079

277

2569,3

7255,8

4288,2

297,5

2670,1

6950,0

4163,1

264,1

2522,8

6892,4

4032,1

317,1

2543,2

6754,2

3924,2

290,4

2539,6

6630,2

3918,4

324,9

2386,9

6528,1

3668,8

267,7

2591,6

Продовження додатка А

4 Дальність переве-зення вантажу, км. За видами сполучення:

—  пряме

—  місцеве

—   

170

152

148

174

170

158

174

131

180

108

182

104

184

98

182

92

190

95

182

90

174

92

5 Дальність переве-зення пасажирів, км. за видами сполучення:

—  пряме

—  місцеве

 — приміське

236

148

42

200

148

38

195

147

38

202

146

39

212

149

38

198

149

41

232

151

42

230

151

40

221

147

41

221

148

40

208

145

39

6 Вантаження

вантажів, тис. т

24981

22956,2

20021,2

24128,3

25063,9

29218,5

28315,2

26692,8

25520,9

24529,3

23952,7

7 Вантаження

вантажів, вагонів

439825

386900

357521

417444

426756

525210

498295

473002

447735

428883

421700

8 Приймання навантажених вагонів, вагони

1001195

917610

856169

1006030

1044564

1198650

1215840

1200078

1025313

1125870

1100240

9 Динамічне на-вантаження вантаж-ного вагона, т

57,16

58,77

55,31

56,21

55,9

56,20

56,12

56,22

56,25

56,12

56,08

10 Відсоток порожнього пробігу вагонів                                                                                        до навантаженого, %

80,2

79,0

79,9

79,0

78,5

78,2

78,0

77,5

78,1

78,4

78,9