Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Техніко-економічний аналіз на залізничному транспорті", страница 3

Нас цікавлять показники, зв'язок між якими та результативним можна описати за допомогою аналітичної формули. До таких факторних показників відносяться: вантажообіг (), пасажирообіг (); ці складні показники у свою чергу залежать від обсягу перевезень вантажів (); середньої дальності перевезення вантажів (); обсягу перевезень пасажирів () та середньої дальності перевезення пасажирів ().

Середня дальність перевезення вантажу залежить від структури перевезень вантажу за видами сполучень (, ) та дальності перевезень вантажу за видами сполучень (, ).

1.2.2 Запишемо відповідні аналітичні формули:

,                                               (1.16)

 , ,         (1.17) (1.18)

.        (1.19)

Побудуємо графічну модель, яка має 4 рівні (рис. 1.1).

                            

                                             

 


А                       lпас                                   P                              lван

 


                                                         , ,

Рисунок 1.1 - Графічна модель факторного аналізу обсягу перевезень у приведених ткм

            У таких складних багаторівневих моделях, по-перше, треба встановити вплив складних факторних показників на результативний; по друге, простих факторних показників на відповідні складні, а також результативний показник. У наведеному прикладі послідовність розрахунку наступна:

оскільки , з методу ланцюгових підстав слідує:

 ,                                         (1.20)

 ,                                           (1.21)

,                                                    (1.22)

          де  - абсолютна зміна пасажирообігу;

           - пасажирообіг за фактом;

        - пасажирообіг за планом;

          - абсолютна зміна обсягу перевезень у приведених ткм під впливом зміни пасажирообігу.

          Аналогічні позначення абсолютної зміни показника (D), значення показника за планом (П0), за фактом (П1), DП( ) - абсолютної зміни показника під впливом будь-якого фактора - використовуємо і подалі.

            Використовуючи метод різниць (можна скористуватись іншим методом факторного аналізу), оцінимо вплив відповідних факторних показників (SР; SА; ; ) на зміну вантажообігу та пасажирообігу, маємо:

 ,                                         (1.23)

 ,                                                (1.24)

, .                               (1.25)(1.26)

Проміжна перевірка:

,                                                                                                                  (1.27)

.                                                                                                                   (1.28)

Оцінимо зміну середньої дальності вантажних перевезень, використовуючи метод структурних змін. Розрахуємо структурну підстановку ():

,                    (1.29)

Абсолютна зміна середньої дальності у залежності від зміни структури грузообігу за видами сполучення ():

,                 (1.30)

у залежності від зміни дальності перевезення вантажів за видами сполучення ():

.                        (1.31)

Проміжна перевірка:

.                                                                                                                  (1.32)

Оцінимо вплив простих факторів на зміну складного показника - вантажообігу потім на зміну обсягу приведеної роботи.

Для цього треба скористатися правилом, яке виходить з методу ланцюгових підстав: якщо маємо аналітичну модель залежності показників типу:

П=А*с ; А=а*в,

    де  А - складний факторний показник;

а,в,с - прості первинні показники, причому с - кількісний показник.

щоб оцінити вплив кожного з первинних факторів на результативний показник  , , необхідно фактичне значення первинного кількісного показника (с1) помножити на абсолютну зміну складного показника під впливом відповідних первинних факторів, тобто